Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017

svenskarnas syn på it-säkerhet 2017

Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017

Sentors rapport Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017 kartlägger svenskarnas syn på frågor kopplade till IT-säkerhet. Vi har valt att ha några avsnitt som är återkommande där det går att jämföra resultat år till år, samtidigt som vi har valt att ha med några nya fokusområden. I årets rapport har vi exempelvis valt att ställa några frågor om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och ransomware.

I rapporten har över 1000 svenskar mellan 18-75 år fått svara på frågor och urvalet är riksrepresentativt samt statistiskt säkerställt. Årets undersökning som rapporten är baserad på är framtagen av Ipsos på uppdrag av Sentor och genomfördes under våren 2017.

Ange dina uppgifter för att ta del av önskad rapport

Namn*
E-postadress*
Företag*
Telefonnummer

 

 


Relaterat material