In English
Hero image

Assessments

En övergripande genomgång av er informationssäkerhet

Assessments

Hur ser din säkerhet ut?

Då och då kan det uppstå ett behov av att göra en ordentlig granskning av ditt säkerhetsarbete. Det kan till exempel vara inför ett nytt samarbete, när du omfattas av nya regelverk eller när du behöver beslutsunderlag inför kommande säkerhetsprojekt- och investeringar. Utan en ordentlig genomlysning av din nuvarande säkerhet riskerar ditt fortsatta arbete att bli ineffektivt, och i värsta fall leda till oönskade slutresultat eller missade affärer.

Content image

Vi ger dig ett underlag som sätter riktningen

Med hjälp av tjänsten Assessments får du en nulägesanalys av din organisations informationssäkerhet mot bakgrund av er verksamhet, risksituation och ambitionsnivå. Istället för att utgå från ett begränsat ramverk eller best-practice anpassar vi tjänsten efter just din verksamhet och dess risker, och kan på så sätt ge dig en komplett bild över din säkerhetssituation. Vidare ger resultatet värdefulla insikter om eventuella resursbehov och vägledning framåt, så att du nå uppsatta säkerhetsmål och möta de krav som ställs på din organisation.

Kontakta oss

Några ord från våra kunder

anders gröndahl

När vi träffade Sentor etablerades snabbt en bra relation - för oss är personkemin väldigt viktig. Något annat som stod ut från andra leverantörer var deras förmåga att kunna avgöra och förmedla vilka aktiviteter som gav vårt arbete störst effekt först, och som vi därmed skulle prioritera. Det blev väldigt hands on när vi kunde se en affärsnytta direkt.

Anders GrönlundVD på Team Engine

tjänsten i korthet

Tre steg till ett effektivare säkerhetsarbete

iso 27001-certifiering

Granskning

Oberoende granskning av din organisations säkerhets- och efterlevnadsarbete med utgångspunkt i både interna och externa krav- och hotbilder.

Insikt

Snabb insikt och förståelse för din säkerhetssituation, samt kunskap om event­uella gap som finns mellan befintligt läge och ett önskat framtida läge.

Riktning

Ger riktning och faktabaserat beslutsunderlag inför kommande säkerhetsarbete och investeringar.

VARFÖR SENTOR?

Vårt jobb – att hjälpa dig

Flexibla

Vägen till säkerhet ser olika ut alla företag. Vi lägger därför stor vikt i att vara anpassningsbara och skapa gemensamma ramar som säkerställer att leveransen täcker in alla delar som är relevanta för att nå önskat slutresultat.

Aktiva och uppdaterade

Vi för en aktiv diskussion med branschorganisationer och revisorer för att säkerställa att du som kund alltid får aktuella råd och rekommendationer som bidrar till att du når dina affärsmål.

Helhetsleverantör

Med experter inom både informationssäkerhet och teknisk säkerhet samlade under samma tak, kan vi ge dig som kund bättre insikter och hjälp att hantera alla sorters cyberrisker som kan hota verksamhetens framgång.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.