In English

  Internet of things • Artikel

  20 december, 2021

  Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2020

  För femte året i rad tar Sentor fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet. Rapporten baseras på en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag från Sentor, med målet att både du som läsare och vi som kunskapsförmedlare ska få bättre insikt i hur svenskar tänker och agerar i frågor kopplade till IT-säkerhet.

  Årets rapport baseras på svar från 1010 svenskar i åldrarna 18-75 år, som tillsammans utgör ett riksrepresentativt och statistiskt säkerställt urval.

  Innehåll

  • Förtroende för statliga och privata organisationer
  • Inställning till säkerhet i hemmet / Internet of Things
  • Övervakning och integritet
  • Säkerhet på arbetsplatsen
  • Internetbedrägerier

  Ladda ner

  Här kan du ladda ned den senaste rapporten!

  Här hittar du tidigare års rapporter: 2016, 2017, 2018 och 2019