In English
Hero image

Code review

Upptäck och åtgärda säkerhetsbrister i er kod

Code review

Allt sitter i din kod – även dina misstag

Säker kodning är på många sätt avgörande för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i dina tjänster och applikationer. Trots det missar många företag att kontinuerligt säkerhetsgranska sin kod innan den driftsätts. Misstaget kan leda till att säkerhetsbrister följer med in i produktion, i synnerhet när utvecklingstakten skruvas upp, och när de väl identifieras är de ofta både kostsamma och omständiga att korrigera. 

Content image

Identifiera dina brister i ett tidigt stadie

Med hjälp av vår kodgranskningstjänst kan du upptäcka och åtgärda dina brister i ett tidigt skede, samtidigt som du stärker dina utvecklares säkerhetskunskap kontinuerligt.

Våra seniora experter fokuserar på att balansera hastighet med stor precision, när viktiga kodavsnitt granskas på djupet med hjälp av ledande teknik och input från ditt företags säkerhetsorganisation.

Kontakta oss

Varför kodgranska?

Fyra fördelar med kodgranskning

Säkert

Kodgranskning gör att säkerhetsbrister kan uppdagas och åtgärdas, och minskar därmed risken för sårbar kod i produktionsmiljön.

Kostnadseffektivt

Genom att granska din kod kan du upptäcka brister i ett tidigt skede, vilket håller nere kostnaden istället för att behöva reparera skadan i efterhand.

Skapar struktur

Granskningen sker fortlöpande och strukturerat, vilket ger en inblick i granskningsstatus, mängden okontrollerad kod och de vanligaste felen som begåtts.

Kunskapshöjande

Våra kodgranskare har nära kontakt med ditt utvecklingsteam, vilket stärker den interna säkerhetsnivån och minskar risken för framtida utvecklingsmissar.

kodgranskning

VARFÖR SENTOR?

Kodgranskare med stor erfarenhet

Specialister

För att säkerställa högsta möjliga kvalité utförs tjänsten av våra seniora utvecklare och penetrationstestare med gedigen bakgrund inom utveckling.

Ledande teknik

Koden granskas på djupet i enlighet med en väl beprövad maskininlärd modell som även tar in input från ditt företags säkerhetsorganisation.

Tillgängliga

Vi sätter stort värde vid att vara lyhörda och anpassa oss efter din organisations unika behov - inget scope är för litet eller för för stort!

Några ord från våra kunder

"Vi anlitar Sentor för att granska våra webbplatser och applikationer. Vi är mycket nöjda över det arbete Sentor har utfört genom åren och den återkoppling vi har fått. Helt klart en förtroendeingivande säkerhetspartner."

Christopher AnderssonCIO på SevenDay Finance

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.