In English
Hero image

Education

Minska cybersäkerhetsrisker genom att utbilda era medarbetare

Utbildning

Kunskap är bästa skyddet

Hur mycket du än investerar i dyr teknik och smarta lösningar, blir din IT aldrig säkrare än människorna som arbetar med den. En välriktad phishing-attack mot outbildad personal, eller en bristfälligt utvecklad applikation kan i värsta fall bli en dyrköpta läxa. Genom att utbilda din personal och göra säkerhet till en naturlig del av arbetet minskar du risken för kostsamma konsekvenser till följd av den mänskliga faktorn.

Content image

Utbilda din personal med uppdaterad kunskap

Våra uppskattade säkerhetskurser bygger på ständigt uppdaterad kunskap i kombination med erfarenhet av att ha hjälpt företag att identifiera, förstå och hantera sina risker i över 20 år.

Kurserna är utvecklade och hålls av våra säkerhetsexperter, och kan anpassas efter din organisations specifika behov.

Kontakta oss

Utbildning

Våra kurser

Säkerhet för utvecklare

Utbilda dina utvecklare i att bygga säkra system och applikationer med vår populära tvådagarskurs, och minska risken för att behöva lägga tid och pengar på att reparera skador i efterhand.

OWASP top 10

Öka medvetenheten om de vanligaste sårbarheterna i webbapplikationer och lär dig hur man undviker dem vid seminariet om OWASP top 10.

Awareness-utbildning

Utbilda hela eller delar av din personalstyrka i att identifiera och hantera hot mot verksamheten, såsom phishing-attacker, vd-bedrägerier och annan social engineering

ISO 27001 + ISO 27002

Få en grundlig genomgång i vad uppdateringarna i ISO 27001 och 27002 innebär och hur ni som organisation kan arbeta för att efterleva de nya kraven.

Skräddarsydd utbildning

Är du ute efter något annat? Vi skräddarsydda även kurser och seminarier utifrån dina specifika behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.