In English
Hero image

Social engineering

Säkerhetstesta den mänskliga faktorn

Social engineering

När den mänskliga faktorn sätts på prov

Vi ser allt fler exempel där angripare utnyttjar den mänskliga faktorn och bristen på rutiner för att få fotfäste i företags IT-miljöer - så kallad social engineering. Tillvägagångssätten sträcker sig från phishing-mail, telefonsamtal, fysiska intrång och andra tillvägagångssätt som kan förmå offret att genomföra aktiviteter eller lämna ifrån sig känslig information. För att öka motståndskraften mot dessa attacker krävs både praktiska övningar och utbildande insatser.

Content image

Testa motståndskraften i din organisation

Våra experter inom social engineering kan testa ditt företags anställda och era rutiner utifrån ett antal olika scenarion, anpassade efter din verksamhet och de risker den står inför. De simulerade angreppen kan inbegripa allt från bredare phishing-kampanjer mot hela företaget, till riktade angrepp mot en specifik avdelning eller fysiska intrångsförsök. Resultatet från testen kan sedan användas för att vidta åtgärder och utbilda personal för att höja motståndskraften mot framtida attacker.

Kontakta oss

tjänsten i korthet

Testa din motståndskraft på riktigt

Verklighetstroget

Vi kombinerar social manipulation med teknisk säkerhetskompetens i syfte att genomföra så verklighetstrogna attacker som möjligt.

Scenariobaserat

Attackscenarion tas fram med tydliga mål, syften och avgränsningar, och är förankrade i er specifika risk- och hotbild.

Utfört av experter

Attackerna utförs av specialister inom området, med kunskap för de scenarion som är relevanta för din organisation.

Utförlig rapportering

Tydlig rapportering som ger en nulägesbild, rekommendationer på åtgärder och möjlighet till uppföljande aktiviteter.

compliance cybersäkerhet

VARFÖR SENTOR?

Kapacitet, kompetens och erfarenhet

Störst

Som Sveriges största aktör inom säkerhetstestning kan vi erbjuda hög leveranskapacitet och stor bredd av kompetens.

Specialister

Med en specialistgrupp inom social engineering säkerställer vi att du som kund får den expertis du behöver.

Tillgängliga

Vi sätter stort värde vid att vara lyhörda och anpassa oss efter din organisations unika behov - inget scope är för litet eller för stort!

Några ord från våra kunder

"Vi anlitar Sentor för att granska våra webbplatser och applikationer. Vi är mycket nöjda över det arbete Sentor har utfört genom åren och den återkoppling vi har fått. Helt klart en förtroendeingivande säkerhetspartner."

Christopher AnderssonCIO på SevenDay Finance

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.