In English
Hero image

Penetrationstest (pentest)

Hitta säkerhetsbristerna innan angriparen gör det

Penetration testing

En hygienfaktor för din affär

I takt med att allt större delar av våra verksamheter digitaliseras i kombination med att cyberhoten mot företag växer, ökar också kraven på hög säkerhet i tjänster och produkter. För att säkerställa att dessa krav tillgodoses och att säkerhetsbrister kan identifieras och åtgärdas krävs regelbundna tester, utförda av personer som både förstår hur din verksamhet fungerar och hur angriparna tänker.

Content image

Vi hittar sårbarheterna andra missar

Som Sveriges största säkerhetstestaktör och med en erfarenhetsbank av tusentals penetrationstester i alla sorters bolag och branscher, har vi inte bara lärt oss att hitta säkerhetsbrister, utan också tydligt beskriva dem och ge råd kring hur de bäst kan åtgärdas.

Vi strävar alltid efter att hjälpa dig att nå så hög säkerhetsnivå som möjligt, så att du kan möta de krav som ställs på dig och din verksamhet.

Kontakta oss

Varför säkerhetstesta?

Hög säkerhet som möter krav

Standard

Idag är regelbundna säkerhetstester för att identifiera sårbarheter i nätverk och system standard bland seriösa företag, och visar att din verksamhet tar säkerheten på allvar.

Efterlevnad

Flera regelverk och direktiv ställer krav på regelbundna pentester, såsom PCI DSS och PSD2 Även kunder kan kravställa om säkerhets­tester från sina tjänsteleverantörer.

Effektiva åtgärdsförslag

Slutrapport, avrapportering samt kommunikation under genomförandet av testet inkluderar effektiva åtgärds­förslag för att mitigera de brister som identifieras.

Kunskapshöjande

Öka kunskapen om din säkerhet i ditt interna team. Våra testare är vana att förklara teknik, både för utvecklare och mindre tekniskt insatta personer, såsom en ledningsgrupp.

cybersäkerhet sentor

VARFÖR SENTOR?

Ledande inom penetrationstester i Sverige

Hög kapacitet

Med flest penetrationstestare i Sverige kan vi säkerställa en hög leveranskapacitet utan onödigt långa bokningshorisonter.

Stor erfarenhet

Efter mer än 20 år i branschen och tusentals genomförda penetrationstester har vårt pentest-team störst samlad erfarenhet i landet.

Anpassningsbara

Vi sätter stort värde vid att vara lyhörda och anpassa oss efter din organisations unika behov - inget scope är för litet eller för stort!

Specialister

Tack vare vår storlek och våra hårda rekryteringskrav har vi specialister inom en rad olika områden, såsom Windows och legacy-system.

Några ord från våra kunder

"Vi anlitar Sentor för att granska våra webbplatser och applikationer. Vi är mycket nöjda över det arbete Sentor har utfört genom åren och den återkoppling vi har fått. Helt klart en förtroendeingivande säkerhetspartner."

Christopher AnderssonCIO på SevenDay Finance

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.