VÅRA LÖSNINGAR

Tjänster som löser
aktuella problem
Översikt

Compliance

Att efterleva regulatoriska krav är en utmaning för många organisationer. Genom att skaffa sig en överblick kring vad som behöver göras och vilka lösningar som är rekommenderade så går det att korta vägen mot såväl certifiering som compliance. Nedan följer tre områden inom vilka Sentor hjälper organisationer med anpassade lösningar.

Ransomware

Just nu drabbas många organisationer av ransomware. Sentor har flera tjänster för att undvika och hantera den här formen av elakartade attacker. Läs mer på länken nedan.

Vill du komma i kontakt med oss?