Sentors tjänster

Vi är experter
inom cybersäkerhet
Översikt

Vi blir gärna er säkerhetspartner

Sentor har erbjudit tjänster inom cybersäkerhet sedan 1998 och vi är en etablerad aktör på den svenska marknaden med kunder som Aftonbladet, Klarna, och Eon. Vi har under åren lärt oss att det som ger bäst resultat är att arbeta nära tillsammans med kunden. Genom att leverera hög kvalitet och tillämpa ett flexibelt arbetssätt utvecklas ofta vårt samarbete till ett partnerskap, där vi ger råd och sätter in relevanta insatser där det verkligen behövs.

Nedan följer en översikt över de tjänster som vi erbjuder. Känner ni er osäkra eller har frågor kring våra tjänster rekommenderar vi att ni kontaktar oss, så försöker vi återkomma snarast möjligt.

it-säkerhetstjänster
Affärsområden

Managed Security 24/7 (MSS)

Från vårt Security Operations Center övervakar och analyserar vi nätverkstrafik och loggar i syfte att stoppa angripare och skadlig kod hos våra kunder – dygnet runt, året om. Ta del av alla våra MSS-tjänster nedan:

Teknisk IT-säkerhet

Våra tekniska säkerhetsexperter hjälper våra kunder att identifiera säkerhetsbrister i nätverk, system och applikationer. De hjälper även kunder med hantering och utredning av kritiska incidenter. Ta del av alla våra tekniska tjänster nedan:

Informationssäkerhet

Våra experter inom informationssäkerhet stöttar våra kunder i sitt arbete med att minimera risker kopplade till säkerhet och att efterleva regulatoriska krav. Ta del av alla våra tjänster nedan:

Vill du komma i kontakt med oss?