In English
Hero image

Bank och finans

översikt

Angrepp – en del av vardagen

Idag är i princip all traditionell bankverksamhet ersatt med digitala tjänster och infrastruktur som stödjer dessa. Samtidigt exponerar den digitala närvaron den redan utsatta och samhällskritiska bank- och finansbranschen för helt nya risker och hot i form av cyberkriminalitet, och idag tillhör angrepp som överbelastningsattacker, utpressningsvirus och bluffmail vardag för många banker och finansiella aktörer.

13 %
av det totala antalet säkerhetsincidenter under 2019 drabbade företag inom bank och finans
81 %
av svenskarna har högt förtroende för att deras bank skyddar deras känsliga information från missbruk och intrång
75 %
skulle byta befintlig bank om det framkom att den hade missbrukat personuppgifter

Vanliga branschutmaningar

Balans mellan affär, risker och lagkrav

Skydda känslig persondata och finansiell information

Skyddsbehov för infrastrukturlösningar som blandar legacy-system med nya tekniker

Skydda växande nätverksinfrastruktur

Upptäcka och hantera intrång

bank

Efterleva compliancekrav

Balansera skyddsbehov med användartillgänglighet

Lagkrav inom branschen

Compliance

En finansiell organisation består till stor del av känslig information. Många av de regelverk och branschkrav som ställs på företag inom bank- och finanssektorn rör därför riktlinjer och säkerhetsåtgärder kring sätten att hantera denna information på.

Vanliga compliance-krav

Våra tjänsteområden

Lösningar för din bransch

Vi på Sentor har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom bank och finans med att skydda sina egna tillgångar och kundernas integritet genom att förebygga och hantera olika typer av cyberhot. Tack vare vårt breda tjänsteutbud kan vi hjälpa din organisation att etablera och bibehålla en hög säkerhet i både digitala transaktioner, system och infrastruktur, såväl som efterlevnad av internationella standarder och regelverk.

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.