In English

CISO as a Service

Överbrygg kompetensgapet

CISO as a Service

En kritisk resurs för din verksamhet

Som ett resultat av att IT fått en allt viktigare betydelse för företags verksamhet har säkerhetskompetens utvecklats till att bli en kritisk resurs. Det växande behovet av IT och ett mer svårnavigerat säkerhetsarbete ställer i sin tur krav på att ansvariga för informationssäkerhet inte bara förstår verksamheten, utan också kan driva ett framgångsrikt säkerhetsprogram med komponenter som riskhantering, styrning och förändringshantering.

När du behöver en erfaren säkerhetschef

Våra konsulter har relevant erfarenhet och kompetens för att axla olika ansvarsroller inom IT- och informationssäkerhet i din organisation. En CISO (Chief Information Security Officer) från Sentor kan kliva in med kort varsel vid exempelvis incidenter, vikariat eller andra tillfällen då ytterligare stöd behövs. Precis som i våra övriga tjänster har varje konsult från Sentor understöd av ett internt team av branschexperter, som tillsammans kan bistå med bästa möjliga stöd och expertis för att hantera din informationssäkerhet.

Kontakta oss

tjänsten i korthet

Fördelar med CISO as a Service

Löser resursbristen

Tillför säkerhetskompetens när behov uppstår, både temporära- och lång­tids­uppdrag, utan att du behöver lägga tid och pengar på rekrytering.

Styrning och efterlevnad

Säkerställer styrning och stöd i arbetet med efterlevnad av interna och externa krav, såsom regelverk och kundkrav.

Flexibelt

Kan kliva in på kort varsel och stärka upp informationssäkerhetsarbetet som helhet eller ge stöd i viktiga projekt.

Kommunikation

Kan kommunicera med ledningen och andra stakeholders i termer av rapporter, presentationer och rådgivning på C-nivå.

1177 telefonsamtal

VARFÖR SENTOR?

Vårt jobb – att hjälpa dig

Erfarenhet

Våra CISO:s for hire har stor samlad erfarenhet av att axla ansvarsroller och driva framgångsrika säkerhetsprojekt i alla sorters olika företag och branscher.

Aktiva och uppdaterade

Vi för en aktiv diskussion med bransch­organisationer och revisorer för att säkerställa att du som kund alltid får aktuella råd och rekommendationer som bidrar till att du når dina affärsmål.

Helhetsleverantör

Med experter inom både informations­säkerhet och teknisk säkerhet samlade under samma tak kan vi ge dig som kund bättre insikter och hjälp att hantera alla sorters cyberrisker.

Några ord från våra kunder

anders gröndahl

"För ett litet bolag som oss är det viktigt att kunna urskilja vilka element som är mest affärskritiska och vilka som har störst effekt på affärsnyttan. När vi träffade Sentors konsulter presenterade de ett bra business case som identifierade vad vi skulle fokusera på för att uppnå just det."

Anders GrönlundVD på TeamEngine

Läs MER

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.