Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2015

IT-säkerhetsföretag Stockholm

Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2015

Under 2015 tog Sentor fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet vilket är en rapport baserad på en undersökning som Ipsos utfört på uppdrag av Sentor. Målsättningen är att samla in svar på frågor som rör IT-säkerhet och är representativa för Sveriges befolkning mellan 18 och 75 år. Urvalet är därför riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.

Utifrån rapporten går det att få en bättre insikt kring hur svenskar känner och agerar i frågor kopplade till digital säkerhet. Insikter som kan användas för att bättre informera och kommunicera med dessa grupper.

Skickat ett mail!

Relaterat material