In English
Hero image

CFO

CFO

En nyckelperson i cybersäkerhetsarbetet

Tidigare har företagets Chief Financial Officer (CFO) inte varit speciellt involverad i cybersäkerhetsfrågor. Men i takt med att cyberrelaterade risker har ökat drastiskt, har även frågorna lyfts till yttersta ledningsnivå. Idag måste risker relaterade till cybersäkerhet hanteras på samma sätt som andra finansiella och operationella risker, vilket gör att företagets CFO får en nyckelroll i säkerhetsarbetet.

3,9
miljoner dollar är den genomsnittliga kostnaden vid ett dataintrång
5,7 %
är den genomsnittliga cybersäkerhetsbudgetens del av den totala IT-budgeten
1,7 - 11,5 %
så mycket varierar cybersäkerhetsbudgetens del mellan olika sektorer

utmaningar

De främsta säkerhetsutmaningarna

Förståelse för cybersäkerhetsrisker

Kalkylera risker och potentiell påverkan till följd av en cyberincident

Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav

Förstå och hantera cyberhot riktade mot ekonomiavdelningen

Säkerställa att information är korrekt och granskningsbar

Se till att företaget har förmåga att hantera en cyberincident

ÅTGÄRDEr

Tre steg till bättre kontroll över cybersäkerheten

Nulägesanalys

Gör en övergripande riskanalys över er cybersäkerhetsnivå för att få en bild av styrkor och svagheter

Prioritera rätt

Få hjälp att prioritera och utföra de aktiviteter som ger er bäst cybersäkerhet per investerad krona

Kontinuitet

Arbeta kontinuerligt med cybersäkerhet för att identifiera och hantera hot innan de åsamkar skada för er verksamhet

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att förstå och förbättra er cybersäkerhet? I så fall finns vi här för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.