In English
kom igång iso 27001

Compliance • Artikel

5 anledningar att komma igång med ISO 27001

Idag kan företag drabbas av mängder av olika former av cyberbrott, däribland bedrägerier, intrång, spioneri och sabotage. Listan på olika risker och hot är lång, och priset för de som drabbas är högt.

Ett beprövat sätt att minska risken för att drabbas av olika former av cyberbrott är genom att se till att organisationen tillämpar säkerhetsstandarden ISO 27001, ett internationellt gångbart ramverk för informationssäkerhet. ISO 27001 hjälper organisationer att strukturera upp sitt arbete med säkerhet och att aktivt arbeta med informationssäkerhet.

Det finns flera fördelar med ISO 27001 – här är de främsta;

1. Information lagras och hanteras på ett säkrare sätt

Det primära syftet med att implementera ett ledningssystem som ISO27001 är naturligtvis att ni inför processer för skydda er kritiska information ett säkrare sätt. På så vis minskar riskerna för att er organisation drabbas av kostsamma dataintrång och ett skadat anseende.

2. Säkerhetsinvesteringar nyttjas på ett effektivt sätt

Ett vanligt problem hos beslutsfattare är att de köper in säkerhetsprodukter och tjänster utan en bakomliggande plan. Med ISO 27001 får ni ett stöd som medför att ni maximerar ROI för era säkerhetsinvesteringar. Ni får även en ökad förutsägbarhet för era kostnader inom säkerhetsområdet.

3. Proaktiv riskhantering med tydliga processer

Med ISO 27001 säkerställer ni att riskerna hålls på en accepterad nivå och klargör viktiga processer för att arbeta med säkerhet inom organisationen. Ni sätter även ljus på användarna, deras roller och deras tillgång till information.

4. Företag vill arbeta med tillförlitliga leverantörer/partners

Allt fler organisationer ställer krav på sina leverantörer/partners att de ska uppfylla kraven i ISO 27001, eftersom det är ett bevis på att företag skyddar sin och andra intressenters information på ett säkert sätt. Samma gäller för statliga myndigheter som nu också skärper kraven och ställer höga krav gällande säker hantering av information.

5. Ger en konkurrensfördel i jämförelse med likvärdiga organisationer

Idag när många organisationer värderar säkerhet högt är det att betrakta som en konkurrensfördel att vara certifierad enligt ISO 27001. Genom att efterleva ISO 27001 går det även att stänga komplexa affärer och upphandlingar snabbare. Istället för att vid varje tillfälle dokumentera organisationens arbetssätt, processer, policys m.m. för informationssäkerhet kan man hänvisa till organisationens certifiering enligt ISO 27001.

Hur kommer man igång med ISO 27001?

För att kunna efterleva kraven enligt ISO 27001 krävs att organisationen tydligt definierar behov, mål, risker och sätter en omfattning för arbetet. Det här något som Sentor gärna hjälper er med. Vi har ett team redo att hjälpa er oavsett vilken fas ni befinner er i.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.