In English

CEO

CEO

Cybersäkerheten är ditt ansvar

Cybersäkerhet är ett område som hamnat mer i blickfånget efter flertalet uppmärksammade incidenter de senaste åren. Företagets CEO måste tillsammans med styrelsen inte bara förstå riskerna, utan även åta sig det yttersta ansvaret för att skydda verksamheten från cyberrelaterade hot, idag och imorgon.

3,9
miljoner dollar är den genomsnittliga kostnaden vid ett dataintrång
78 %
av IT-beslutsfattarna saknar förtroende för företagets cybersäkerhetförmåga
4 %
av den totala omsättningen är det maximala bötesbeloppet vid överträdelse av GDPR

utmaningar

De främsta säkerhetsutmaningarna

Förståelse för cybersäkerhetsrisker

Se till att företaget har förmåga att hantera en cyberincident

Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav

Förstå och hantera cyberhot riktade mot ledningsgruppen

Etablera en säkerhetskultur inom företaget

Rapportera säkerhetsstatus till styrelsen

ÅTGÄRDEr

Tre steg till bättre kontroll över cybersäkerheten

Nulägesanalys

Gör en övergripande riskanalys över er cybersäkerhetsnivå för att få en bild av styrkor och svagheter

Prioritera rätt

Få hjälp att prioritera och utföra de aktiviteter som ger er bäst cybersäkerhet per investerad krona

Kontinuitet

Arbeta kontinuerligt med cybersäkerhet för att identifiera och hantera hot innan de åsamkar skada för er verksamhet

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att förstå och förbättra er cybersäkerhet? I så fall finns vi här för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.