In English

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

Diskuteras cybersäkerhet i din styrelse?

Idag är det inte längre en fråga om en cyberattack kommer att ske, utan när och i vilken omfattning. Som en del av en styrelse är det ditt ansvar att se till att företagets ledningsgrupp har en plan och är förberedda för att hantera det oförutsedda.

40 %
Enligt Gartner kommer 40 % av företagen ha en dedikerad cybersäkerhetsansvarig i styrelsen 2025
3,9
Enligt Ponemon Institute är den genomsnittliga kostnaden vid ett dataintrång 3,9 miljoner dollar
78 %
av IT-beslutsfattarna saknar förtroende för företagets cybersäkerhetförmåga visar IDG Research Services Survey

utmaningar

De främsta utmaningarna kopplat till cybersäkerhet

Förståelse för cybersäkerhetsrisker

Förtroende för ledningens förmåga att hantera cyberhot

Säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav

Etablera en säkerhetskultur inom företaget

Säkerställa att information är korrekt och granskningsbar

Informera marknaden om säkerhetshändelser

ÅTGÄRDEr

Tre steg till bättre kontroll över cybersäkerheten

Nulägesanalys

Gör en övergripande riskanalys över er cybersäkerhetsnivå för att få en bild av styrkor och svagheter

Prioritera rätt

Få hjälp att prioritera och utföra de aktiviteter som ger er bäst cybersäkerhet per investerad krona

Kontinuitet

Arbeta kontinuerligt med cybersäkerhet för att identifiera och hantera hot innan de åsamkar skada för er verksamhet

Kontakta oss

Vill du ha hjälp att förstå och förbättra er cybersäkerhet? I så fall finns vi här för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Läs mer

Relaterat material

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.