In English

Kategori

Säkerhetstest

Säkerhetstest • Artikel

6 april, 2023

9 tips till dig som beställer pentester

Här är nio steg du som beställare kan följa för att skapa bra förutsättningar för ett framgångsrikt test med minimal inverkan på affärsverksamheten.

Säkerhetstest • Artikel

17 maj, 2022

Vad är scenariobaserad säkerhetstestning?

Scenariobaserad säkerhetstestning har blivit en allt vanligare metod för att utvärdera företagets säkerhet. Här tittar vi närmare på hur det fungerar.

Säkerhetstest • Artikel

25 mars, 2022

5 CTF:er för dig som vill öva på att hacka

CTF:er är ett kul och effektivt sätt att träna upp sina kunskaper inom hacking och teknisk säkerhet. Här är fem tävlingar våra tekniska säkerhetskonsulter rekommenderar.

Säkerhetstest • Whitepaper

20 september, 2021

Whitepaper: Red Team Testing

Vid Red Team Testing simuleras verkliga cyberattacker. Läs i vårt whitepaper hur det går till!

Säkerhetstest • Artikel

4 maj, 2021

Vad innebär en säkerhets­granskning av källkod?

En säkerhetsgranskning av källkod innebär att någon granskar källkoden ur ett säkerhetsperspektiv. Men vad innebär metoden, och vilka är för- och nackdelarna med att säkerhetsgranska källkod?

4 min • Sårbarhet • Artikel

30 april, 2021

Vad är cross-site scripting (XSS)?

Cross-Site Scripting (eller XSS) är en ganska svårbegriplig term för en typ av attack som riktar sig mot en webbsidas läsare.

Säkerhetstest • Artikel

29 april, 2021

Sårbarhetsscanning och penetrationstester – när, hur och varför?

Sårbarhetsscanningar och penetrationstester är båda viktiga verktyg för att upprätthålla en hög IT-säkerhet i din organisation. Vi har tittat närmare på vilka syften de olika metoderna tjänar, hur de skiljer sig åt samt hur de kompletterar varandra.

Säkerhetstest • Artikel

12 april, 2021

Vad är Active Directory?

I princip alla stora företag använder AD för att kunna centralisera hanteringen av stora IT-miljöer. Men tjänsten medför även stora risker om den inte hanteras och skyddas på rätt sätt.

Sårbarhet • Artikel

12 april, 2021

Går det att skydda sig mot skadlig kodinjektion?

Vid en skadlig kodinjektion försöker en angripare injicera kod via användarens webbläsare. Många av de moderna webbläsarna erbjuder funktioner för att begränsa hur script tillåts exekvera, i den artikeln kommer vi främst titta på två; subresource integrity och content security policy.

Sårbarhet • Artikel

9 april, 2021

Vad är SQL-injection?

En SQL injection-attack utnyttjar en säkerhetsbrist som har sin grund i att utvecklaren har misslyckats med att isolera extern fientlig information från webbapplikationens inre maskineri.

Windows • Artikel

8 april, 2021

5 vanliga AD-attacker

Active Directory introducerades 1996, vilket innebär att det har funnits god tid att hitta många olika sätt att utnyttja sårbarheter i och runt systemet. I den här artikeln tar vi upp några kända attacker som angriper autentiserings­protokollen i AD.

Säkerhetstest • Artikel

8 april, 2021

Red Team Testing – en introduktion

Red Team Testing har blivit ett viktigt komplement till traditionell säkerhetstestning. I den här artikeln får du en introduktion till metoden, samt hur den kan hjälpa dig att stärka din organisations motståndskraft.

Säkerhetstest • Artikel

8 april, 2021

Red Team Testing vs Pentester

Red Team Testing och pentester har många likheter, men metodernas syfte och utförande skiljer sig dock åt i vissa hänseenden – här tittar vi på hur.

Säkerhetstest • Artikel

30 mars, 2021

Riktlinjer för penetrationstest enligt PCI DSS

Nu har PCI Security Standards Counsil (PCI SSC) valt att uppdatera sina riktlinjer för hur ett penetrationstest ska utföras enligt PCI DSS.

Compliance • Artikel

29 mars, 2021

Del 4: 5 säkerhetsåtgärder för efterlevnad av NIS-direktivet

I den här delen av artikelserien om NIS tar vi upp fem åtgärder som hjälper din organisation att höja den allmänna säkerhetsnivån och lättare efterleva direktivet.

6 april, 2020

RedSOC – en viktig del av säkerhetsarbetet

Att testa sina system och nätverk är en förutsättning för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i sin IT-infrastruktur. RedSOC är en effektiv tjänst som gör att IT-miljön löpande kan testas så verklighetstroget som möjligt.