In English

7 september, 2015

Säkerhetstesta era applikationer innan det är försent

De flesta organisationer har applikationer och system som är exponerade mot internet. Det innebär många möjligheter, men också enligt vår erfarenhet, säkerhetsproblem.

Sentor utför varje år säkerhetstester av företags system och applikationer. Skrämmande ofta, i mer än 9 av 10 fall, hittar vi allvarliga säkerhetsbrister som kunden behöver åtgärda.

Det kan bli dyrt att låta bli att säkerhetstesta

Strategin att stoppa huvudet i sanden kan bli kostsam. Här följer några av kostnaderna för ett dataintrång:

  • Den direkta förlusten av den stulna informationen
  • Kostnader för att applikationen ligger nere
  • Forensisk utredning och tätning av säkerhetshål
  • Återupprättande av anseende hos kunder och övriga intressenter
  • Förlorade inkomster till följd av incidenten och eventuella böter

Låt Sentor hitta sårbarheterna innan någon annan gör det

Sentor har gedigen erfarenhet av att utföra säkerhetstester. Vi har unika metoder och processer för genomförandet, som vi ständigt utvecklar för att möta säkerhetsbranschens skiftande krav.

Kontakta oss för mer information!

Läs mer på länken och kontakta oss om ni önskar mer information!

Mer om applikationssäkerhet!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.