In English

27 februari, 2015

Reaktiva säkerhetsinvesteringar växer snabbast

Det är analysföretaget Radar som har tittat på den svenska säkerhetsmarknaden som omsätter cirka nio miljarder svenska kronor. De har delat upp de årliga säkerhetsinvesteringarna i en reaktiv och en proaktiv del.

De proaktiva kostnaderna härrör det som det är budgeterat för, som exempelvis investeringar i hårdvara, mjukvara och tjänster. De reaktiva kostnaderna är de oväntade kostnaderna som dyker upp under året. Det kan exempelvis röra sig om kostnader till följd av ett dataintrång eller en DDoS-attack.

Enligt Radar står de reaktiva säkerhetsinvesteringarna för den största delen och är även den del som växer snabbast i dagsläget.

Freddie Rinderud, analytiker på Radar, utvecklar:

– Den proaktiva andelen är i genomsnitt 2,5 procent av it-budgeterna, medan den reaktiva andelen är 3,5 procent av it-budgeterna.

– Vi räknar med att kostnaden för det reaktiva säkerhetsarbetet växer med mellan 4 och 5 procent, medan kostnaden för det proaktiva säkerhetsarbetet växer med mellan 1 och 2 procent i år.

I takt med att allt större del av företags tillgångar lagras digitalt ökar riskerna för att drabbas för en attack.

- När värdet på informationen ökar, blir det också mer lönsamt att stjäla den. Därför utvecklar de kriminella hela tiden sin verksamhet och ibland med stöd från statligt håll, avslutar Rinderud.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.