In English

16 december, 2015

Politisk överenskommelse om EU:s dataskyddslag

EU:s nya dataskyddslag har varit uppe för diskussion sedan januari 2012. Nu har ett avtal slutligen antagits efter avslutande förhandlingar mellan de tre institutionerna inom EU; kommissionen, rådet och parlamentet.

Innan vi beskriver överenskommelsen är det värt att svara på det som de flesta frågar om. Vad händer nu?

Det som nu återstår är att den slutliga texten ska formaliseras av parlamentet och rådet under inledningen av 2016. De nya reglerna kommer att börja tillämpas två år efter det.

Den nya lagen är avsedd att ge ett bättre skydd för medborgarna. Bland de viktigaste noteras:

  • Enklare access till personlig data
  • Rätt att flytta personlig data
  • Rätt att få personlig data borttagen
  • Rätt att få veta när personlig data blir stulen eller läcks

Andrus Ansip, vice ordförande för The Digital Single Market i EU-kommissionen är nöjd över överenskommelsen.

- Vår digitala framtid kan bara bygga på förtroende. Med fasta gemensamma regler för skydd av personuppgifter, kan man vara säker på att ens personuppgifter lagras på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan också njuta av alla de tjänster och möjligheter en digital inre marknad innebär. Vi bör inte se integritet och dataskydd som något som håller tillbaka ekonomisk verksamhet, det är i själva verket en väsentlig konkurrensfördel.

Har ni inte påbörjat ert arbete för att uppnå kraven?

I så fall börjar det nu bli hög tid att komma igång med arbetet.

Två år kan tyckas vara lång tid. Men den nya dataskyddslagen ställer omfattande krav som företag måste uppleva. Straffen för de som inte sköter sig kommer bli mycket omfattande.

Vill ni veta mer i detalj vad lagen kan innebära för er?

Läs mer om våra tjänster på området och tveka inte över att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.