Dataskyddslagen (GDPR)

Efterlev kraven i dataskyddslagen (GDPR)
annars väntar höga böter
Bakgrund

Dataskyddslagen (GDPR) i korthet

Efter år av diskussioner kunde parterna inom EU slutligen enas om en ny dataskyddslag. Den nya lagen (eller förordningen om man ska vara exakt) General Data Protection Regulation (GDPR) började gälla i maj 2018. Det innebär att samma lagstiftning från och med datumet kommer att gälla i alla 28 medlemsländer.

Vad händer om man inte efterlever kraven i GDPR?

Om man inte sköter sig och bryter mot GDPR kan organisationen drabbas av böter på upp till 4 procent av koncernens globala omsättning. Ett saftigt straff som införts för att säkerställa att alla som omfattas av lagen sätter skyddet av personuppgifter högt upp på agendan.

Relaterade tjänster:

gdpr_dataskyddslagen
Konsulttjänster inom GDPR
gdpr_riskanalys

Inled med en inventering av personuppgifter

Sentor anlitas ofta av organisationer som behöver efterleva den nya dataskyddslagen (GDPR). Sentor har tagit fram en tydlig trefasmodell som är mycket uppskattad av våra kunder, där den första fasen går ut på att inventera vilken information som hanteras och för vilket syfte.

På vår landningssida beskriver vi mer i detalj hur vi arbetar och har ni några frågor är det bara att skicka ett mail eller slå en signal så berättar vi mer.

Läs mer
Vill du komma i kontakt med oss?
BlueSOC LogSentry

Övervaka kontroll till system där personuppgifter lagras

Har man koll på vilka system och applikationer som hanterar personlig data, är det ytterst viktigt att säkerställa att man har spårbarhet. Med SIEM kan ni sätta upp anpassad övervakning och kontrollera åtkomst till system där personuppgifter lagras.

Dessutom kan SIEM underlätta för att utföra forensiska utredningar kring vilken användare som gjort vad, vid en exakt tidpunkt samt underlätta rapportering av säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheter.

Läs mer
gdpr_siem
BlueSOC NetworkSentry
gdpr_ids

Undvika dataläckage med nätverksövervakning

För att kunna stoppa attacker mot era system och applikationer som lagrar personlig data krävs att ni har detektionsförmåga, ni måste kunna identifiera olovlig aktivitet i era nätverk och system.

Med nätverksövervakning som tjänst kan våra säkerhetsanalytiker i nära realtid upptäcka tecken på attacker och intrång, samt internt missbruk, dygnet runt, året om.

Läs mer
Penetrationstest

Säkerhetstesta kritiska nätverk, system och applikationer

Har ni system eller applikationer där personuppgifter lagras? Är ni osäkra ifall er lösning är tillräckligt säker för att hindra utomstående från att komma åt informationen? I så fall är det en bra idé att låta en teknisk säkerhetsexpert testa säkerheten.

Sentor har en etablerad metodik för att säkerhetstesta system eller applikationer och levererar efter en genomförd granskning en rapport med brister samt rekommendationer på hur bristerna kan åtgärdas.

Läs mer
gdpr_pentest
Vill du komma i kontakt med oss?