In English

7 november, 2014

IT-chefer planerar att öka säkerhetsinvesteringar

Den amerikanska tidningen Computerworld har genomfört en stor undersökning bland 194 IT-chefer världen över. Det som är slående är att säkerhet nu är ett av de högst prioriterade områdena bland respondenterna.

Av IT-cheferna är det 43 % som har ökat sina IT-investeringar, jämfört med 36 % under året innan. Dessutom planerar 13 % av respondenterna redan för ökade investeringar till nästa år.

Prioriterade områden för investeringar inför fortsättningen är säkerhet, kundvård och samarbetsinriktade verktyg. Något som sticker ut är att 46 % av respondenterna ämnar öka sina investeringar inom områdena åtkomstkontroll, identitetshantering, intrångshantering, antivirus och andra skydd mot skadlig kod.

Det som driver de ökade investeringarna inom IT-säkerhet är att de under senaste åren skett många uppmärksammade säkerhetsincidenter vilket har skakat om ledningsgrupperna.
Andra prioriterade områden där IT-cheferna planerar ökade investeringar är inom big data, molntjänster och applikationsutveckling.

Samtidigt pekar IT-cheferna ut hårdvara som ett område där investeringarna kommer att minskas, framför allt ser det ut att bli färre inköp av servrar och datorer.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.