In English
dataintrång

Riskhantering • Artikel

29 mars, 2021

Vad är ett dataintrång?

Dataintrång innebär att någon utan tillstånd väljer att tillskansa sig information som lagras digitalt. Det räcker att man ger sig tillgång till data, men även manipulerad, raderad eller tillagd information utan tillstånd är förstås även det brottsligt.

Dataintrång är ett allvarligt brott och man kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år om man döms. Mer information om lagtexten går att finna här!

Dataintrång kan omfatta flera sorters attacker

I kommentarer kring lagtexten går att läsa att hackande, spridande av virus och överbelastningsattacker är exempel på handlingar som utgör brott enligt paragrafen om dataintrång. Det krävs med andra ord inte att man bryter sig in, utan systemet kan stå öppet utan några direkta krav på autentisering. Den som olovligen ger sig själv tillgång till uppgifter från ett öppet system begår ett dataintrång.

Även en person som har tillgång till ett dataregister eller en databas i tjänsten får inte göra slagningar på personer som de inte handlägger. Ett bra exempel är läkare som kan ha tillgång till många patienters journaler men har det reglerat vilka journaler de får titta i. Detta för att undvika att anställda spionerar på exempelvis anhöriga och kändisar.

Att utföra ett dataintrång kan också inkludera att man ser till andra hindras att använda ett system, ett aktuellt exempel är överbelastningsattacker som syftar till att generera så mycket webbtrafik mot exempelvis ett webbformulär så att det inte går att använda.

Så kan Sentor skydda er mot dataintrång

Vi på Sentor har jobbat med att skydda företag från dataintrång i över 20 år, och har en rad tjänster som är avsedda att hjälpa er på vägen mot ett fullgott skydd. Läs mer om våra tjänster här.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.