Resurscenter

Mer kunskap, bättre beslut

Under åren har vi samlat på oss material som vi nu tillgängliggör här i vårt resurscenter. Det är allt från whitepapers, till case studies och rapporter som ni finner nedan. Målet är att bidra med insikter för dig som vill lära dig mer.

Whitepapers

En introduktion till Red Team Testing

Detta whitepaper beskriver hur Red Team Testing hjälpa organisationer att stärka sin motståndskraft.

Läs mer

Ransomware – Så skyddar ni er

Så kan du och din organisation skydda er mot ransomware. Läs tipsen från våra experter!

Läs mer
phishing

Phishing – Så skyddar ni era användare

Tips kring hur ni kan avslöja phishing-attacker, arbeta förebyggande och hantera aktiva hot.

Läs mer

Spear-phishing – Vad innebär det

Riktade mail skickade mot utstuderade mål är ett allt större hot för många organisationer.

Läs mer
active directory

Active Directory (AD)

Ett AD kan liknas vid själva hjärtat i en IT-miljö, vilket även gör det till ett primärt mål för potentiella angripare

Läs mer

En introduktion till ISO 27001

Ger en introduktion till ISO 27001 som är ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Läs mer

GDPR & outsourcing

Få en inblick kring vem som äger ansvaret och vilka krav som bör ställas vid outsourcing.

Läs mer
siem

SIEM for beginners

Vad är SIEM? Hur fungerar SIEM? Hur kan SIEM användas? Här får ni mer kött på benen.

Läs mer

Så kan SIEM underlätta GDPR compliance

Genom bättre kontroll och övervakning av personlig data kan ni säkerställa compliance enligt GDPR.

Läs mer

NIS-direktivet – Så påverkas er organisation

NIS-direktivet har trätt i kraft. Har ni koll på hur er organisation påverkas?

Läs mer
Rapporter

Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2019

För fjärde året i rad tar Sentor fram rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet. Målet med rapporten är att både du som läsare och vi som kunskapsförmedlare ska få bättre insikt i hur svenskar tänker och agerar i frågor kopplade till IT-säkerhet.

Läs mer
Case studies
case teamengine

TeamEngine möter ökade kundkrav med ISO 27000

Molntjänstföretaget TeamEngine möttes av ökade säkerhetskrav från sina kunder. Genom att bli ISO-compliant kunde de både tillgodose de nya kundkraven, stärka säkerheten i den egna tjänsten och samtidigt ge sig själva ett försprång inför GDPR.

Läs mer
case insplanet

Sentors arbetssätt hjälper Insplanet att efterleva GDPR

Sentors konsulter hjälpte till med att identifiera och inventera befintliga personuppgifter, genomföra konsekvensbedömningar och implementera relevanta kontroller i enlighet med lagkraven.

Läs mer