Så raderar du känslig information på mobilen – på riktigt