In English
dora webinar

Webinar: Get ready for DORA

Den nya EU-förordningen DORA syftar till att harmonisera och uppgradera befintlig lagstiftning inom unionen. För företag som omfattas av den nya förordningen är det dags att börja förbereda sig för att efterleva de nya kraven.

Den 23 mars arrangerar Accenture och Sentor ett webinar som fokuserar på de nyckelaspekter och implikationer DORA får för företag inom finanssektorn. Under sessionen får du:

- En överblick av DORA, dess fem grundpelare och hur de påverkar företag i den finansiella sektorn och dess tjänsteleverantörer

- Konkreta råd kring hur berörda företag bör ta sig an efterlevnadsarbetet

- Ta del av lärdomar och tidiga erfarenheter från de som redan har kommit igång