In English
gdpr event

Frukostseminarium: Så lyckas ni med ert GDPR-arbete

Sentor bjuder tillsammans med Fondia Legal Services in till ett frukostseminarium kring vad du och ditt företag behöver tänka på för att lyckas med ert dataskyddsarbete nu och framtiden.

När GDPR trädde i kraft 2018 var det många företag som arbetat intensivt med att få policys, rutiner och annat på plats för att efterleva förordningen. Därefter har inte lika många arbetat metodiskt trots att lagstiftning, praxis, risker och tekniska lösningar har fortsatt att utvecklas och höga sanktionsavgifter har dömts ut av tillsynsmyndigheter. Ibland kan dataskyddsarbete kännas ensamt och övermäktigt och företagsrepresentanter undrar vad de ska fokusera på för att komma rätt.

Välkommen hem till oss
Vi på Sentor tillsammans med Fondia bjuder nu in dig till ett seminarium, där vi på ett pragmatiskt sätt vill visa hur juridik, informationssäkerhet och dataskydd går hand i hand. Vi kommer även prata om vilka möjligheter företag har att ta fram egna verktyg för att underlätta verksamhetens arbete och samtidigt riskoptimera dataskyddet.

Under seminariet kommer Sentor tillsammans med Fondia och er som deltagare att diskutera följande frågor:
• Vad har hänt inom privacy sedan GDPR infördes år 2018?
• Vad finns det för möjligheter att certifiera sig inom privacy?
• Vilka är fördelarna med att ha ett hållbart och strategiskt dataskyddsarbete och hur kan vi åstadkomma det?

Om Sentor
Sentor är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som möjliggör för organisationer att digitalisera sina verksamheter på ett säkert sätt. Sentor erbjuder spetskompetens inom dataskydd- och integritetsfrågor. Sedan 2021 är Sentor en del av Accenture.

Om Fondia
Fondia är en affärsjuridisk fullservicebyrå med jurister som brinner för att ge värdeskapande och konkret juridisk rådgivning, både i form av traditionell rådgivning och genom mer långsiktiga proaktiva lösningar såsom vår tjänst Legal Department as a Service. Våra mer än 100 jurister finns i Sverige, Finland, Litauen och Estland. Läs mer om Fondia Legal Services.

Eventet har ställts in. Mer info kommer!