In English

Kategori

CSR

17 december, 2020

Digital kvinnofrid utsett till “Årets initiativ”

Sentor och Uppsala kvinnojours projekt Digital kvinnofrid har utsetts till årets initiativ 2020. Läs mer!

4 oktober, 2019

Sentor fortsätter arbetet med att stärka säkerheten för våldsutsatta kvinnor

Den 3:e oktober arrangerade Sentor en heldagsutbildning i Östersund tillsammans med Kvinnojouren Jämtland och Länsstyrelsen.

30 januari, 2019

Sentor utbildar Sveriges kvinnojourer i IT-säkerhet

Sentor inleder ett samarbete med Uppsala kvinnojour för att stärka säkerheten bland verksamheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor.