In English

Sentor inleder ett samarbete med Uppsala kvinnojour för att stärka säkerheten bland verksamheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Målet är att kunna fortsätta hjälpa fler särskilt utsatta organisationer i deras säkerhetsarbete.

Modern teknik utgör ett hot mot våldsutsatta och de verksamheter som arbetar med stöd och skydd till dessa. Med hjälp av GPS, nätverksbaserad positionering och sociala medier kan telefoner och datorer läcka positionsdata och avslöja var personen i fråga befinner sig.

Sådan information riskerar dels att enskilda personer blir utsatta för angrepp, men det kan även leda till att skyddade boenden röjs - något som bekräftas i en granskning som SVT-programmet Plus gjorde i slutet på förra året där flera kvinnojourer vittnade om hur dessa appar missbrukas. I granskningen uppgav 16 av 26 jourerna att förföljelse och kontroll genom teknik utgör ett stort och allvarligt problem.

- Tekniken rusar ju framåt, och likt många andra verksamheter så har den här sortens skyddsverksamhet varken tiden eller resurserna att på djupet sätta sig in i hur utvecklingen påverkar deras verksamhet, säger Charlie Svensson, Head of Security Operations på Sentor.

En högre nivå av säkerhet är nödvändigt

För att belysa problemet arrangerar Sentor en konferens i syfte att stärka det digitala skyddet för utsatta kvinnor i samarbete med Uppsala kvinnojour. Målet med konferensen är att förse de som arbetar med våldsutsatta kvinnor med verktyg för att höja den generella tekniska säkerhetsnivån.

- Idag är säkerhetsnivån bland landets skyddsverksamheter väldigt varierande. Vissa arbetar strukturerat med etablerade säkerhetsföretag, medan andra helt saknar rutiner för digital säkerhet. Det hade varit fantastiskt att hitta en realistisk medelväg som alla kan tillämpa i sina organisationer för att tillsammans kunna höja lägstanivån, säger Amanda Biring, informatör på Uppsala kvinnojour.

Konferensen riktar sig mot yrkesverksamma inom området, och utöver personal från kvinnojourer kommer även representanter från socialtjänst och rättsväsendet delta under utbildningen. Bland de ämnen som kommer avverkas under dagen ingår bland annat positionsdata, sociala medier och mobilt malware. Deltagarna kommer även förses med informationsmaterial med konkreta säkerhetsrekommendationer.

Vill stötta de som har störst behov av hjälp

Samarbetet mellan Sentor och Uppsala kvinnojour är en del av ett bredare CSR-arbete där målet är att fortsätta stötta och utbilda organisationer som hjälper utsatta personer i sitt säkerhetsarbete. I många fall är det de som behöver säkerhet som mest, men saknar förutsättningar för att kunna anlita professionell hjälp.

- Vi ser verkligen fram emot att få hjälpa till att höja medvetenheten kring säkerhet inom sektorn. Vi är ofta ute och predikar säkerhet till alla som orkar lyssna, och i de här fallen är det uppenbart att efterfrågan kring den här sortens utbildning är enorm, så det ska bli jättekul att få bidra med det vi kan bäst - nämligen just teknik och säkerhet, konstaterar Charlie.

Konferensen äger rum i Uppsala Konsert & Kongress den 4/2. I dagsläget är konferensen fullbokat, men det går fortfarande att anmäla sig till väntelistan via deras hemsida.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.