In English
twitter

20 juni, 2018

Vart tionde politiskt Twitter-konto styrs av en bot

I Sentors rapport ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet” uppger varannan svensk att de oroar sig för cyberattacker från andra stater i syfte att påverka det svenska riksdagsvalet. En befogad oro, enligt en kartläggning från FOI som visar att vart tionde konto som twittrar om svensk politik är en misstänkt bot.

I samband med det amerikanska presidentvalet förekom diskussioner huruvida utländska cyberattacker och påverkanskampanjer påverkade valutfallet. Enligt en rapport från de amerikanska underrättelsetjänsterna FBI, CIA och NSA beordrade Vladimir Putin en större cyberattack i syfte att underminera den demokratiska processen, hjälpa Donald Trump att vinna och svartmåla Hillary Clinton.

Botar bakom politiska budskap

I höst går även Sverige till val och den politiska debatten är i full gång. Enligt Sentors årliga rapport ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet” oroar sig varannan svensk (51 %) för att utländska krafter ska påverka det svenska riksdagsvalet. Nu har även Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, med hjälp av AI lyckats identifiera att upp till vart tionde Twitter-konto med politiska budskap är misstänka botar, rapporterar SVT.

För att komma fram till dessa siffror har FOI använt sig av programvara som plockar upp automatiserade beteenden genom att följa hashtags och nyckelord i den politiska debatten. Graden av automatisering baseras sedan på 140 olika egenskaper som tillsammans ger en samlad bild över kontots trovärdighet.

Drivkraft: ökad polarisering

Botarna kan både användas av nationella och internationella krafter som vill påverka den politiska debatten. För utländska aktörer lyfter Kalle Zetterlund, CTO på Sentor, fram ökad polarisering som ett ändamål till att använda tekniken för att påverka opinionen:

- Dels har olika partier har olika syn på utrikespolitiken, vilket innebär att Sveriges agerande mot andra länder påverkas av valutfallet i förlängningen. Därtill finns exempel på kampanjer med syfte att öka motsättningarna inom länder genom att öka polariseringen i debatten. Syftet bakom detta kan till exempel vara att destabilisera politiken för att försvaga landets politiska ställning internationellt.

- Såväl privata som statliga aktörer som har att vinna på vissa scenarion kan också tänkas ha intresse i att påverka valet med hjälp av tvivelaktiga medel för att öka sannolikheten för dessa situationer, tillägger han.

Så identifierar du om kontot är en bot

Även om det inte alltid är lätt att avgöra huruvida det finns en verklig identitet bakom ett Twitter-konto eller inte så finns det tecken att leta efter. Ett är att granska kontots aktivitet, tipsar Kalle:

- Konton drivna av botar kan twittra med hög frekvens, ibland upp till hundratals inlägg om dagen. Det har sällan en riktig person möjlighet att göra.

Även Johan Fernquist, forskare på FOI, rekommenderar att se på om kontot bara retweetar, om det använder ett slumpgenererat användarnamn samt om kontot följer många men själv har få följare, som indikatorer på att kontot är datorstyrt.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.