In English

10 november, 2015

Svenskarna tycker det är okej med statlig övervakning

I Sentors rapport Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2015 så finns det fortfarande ett stort stöd bland svenskarna för statlig övervakning på nätet. Endast 31 procent uppger att statlig övervakning aldrig är acceptabelt.

Frågan om statlig övervakning har lyfts till nya höjder i och med Snowdens avslöjanden om NSA:s massövervakning. Men allmänheten verkar inte påverkas utan nästan 2 av 3 uppger att de är positiva eller positiva till statlig övervakning under vissa omständigheter. Sentors vd Anders Söderström kommenterar:

- Svenskarna tycks vara positiva till statlig övervakning under vissa omständigheter och det vore naturligtvis intressant att gräva i vilka omständigheter det handlar om. Förmodligen ser man det som ett nödvändigt ont för att förebygga brott. Men jag tror ändå att de flesta skulle ställa sig skeptiska till att bli övervakade utan att någon brottsmisstanke föreligger.

I undersökningen framgår det också att kvinnor ställer sig mer positiva än män. 68 procent av kvinnorna är uppger sig vara positiva med 60 procent männen hävdar samma sak.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.