In English

11 september, 2014

Sentor utredde dataintrånget som drabbade Socialdemokraterna

Under valrörelsen 2006 uppmärksammades ett misstänkt dataintrång hos Socialdemokraterna. Partiet tog kontakt med Sentor för att utreda ifall oegentligheter hade begåtts. Det var tydligt att datorer som av IP-adresser att döma tillhörde Folkpartiet, hade använts för att komma åt information som var lagrat i Socialdemokraternas känsligaste datanätverk. Den tekniska undersökningen som Sentor lade fram visade att intrången skett med hjälp av stulna inloggningsuppgifter och detta underlag ledde sedermera till att partiet kunde göra en konkret polisanmälan. Sex personer åtalades för sin inblandning i dataintrånget och tre personer dömdes.

I gårdagens IDG går det att läsa en intervju med Sentors säkerhetskonsult Kalle Zetterlunds om dataintrångsaffären. Han förklarar i stora drag hur dataintrånget gick till och vilken påverkan han tror att det fick.

Förmodligen förstod de inblandade att det här inte var ett acceptabelt sätt att hämta information, men det är inte säkert att de som begick intrånget insåg att det faktiskt var ett lagbrott.

- Det här var ett helt okvalificerat intrång och personerna som tagit sig in på kontot hade inte maskerat sig på något sätt. Den som var registrerad på kontot hade inte bytt ut sitt lösenord och det var det som hade spridits till obehöriga.

- Det är möjligt att de som gjorde intrången inte visste att det var ett lagbrott, även om de förmodligen förstod att de gjorde något som var fel säger Kalle Zetterlund i intervjun.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.