In English

12 juni, 2014

Sentor satsar på informationssäkerhet och riskanalys

Medvetenheten för vilka kostnader en säkerhetsincident kan leda till börjar växa sig allt starkare hos företag. Både att upptäcka intrång på nätverket och att testa applikationer i förebyggande syfte är hett eftertraktade tjänster i dagens läge. Många kunder nöjer sig inte där utan önskar att ta ett större grepp kring säkerheten i verksamheten. Med en riskanalys går det att göra detta och det är därför vi är så glada att kunna presentera en kvalificerad tjänst för det.

Genom att sätta samman en riskanalys tillsammans med Sentor så skapar ni er en översiktsbild över hela er säkerhetssituation. Ni får en handlingsplan och kan metodiskt åtgärda de brister som uppmärksammas under arbetsprocessen.

Tillsammans definierar vi vilken information och vilka processer som är kritiska för just er. Det kan vara allt från forskningsresultat till produktionsprocesser beroende på vilken bransch ni är aktiva inom. Dessutom skapar vi en bild av vilka riskerna ni ställs inför och vad konsekvenserna blir av att dessa brister utnyttjas. Konsekvenserna av att vissa risker utnyttjas kan vara så stora att de bör åtgärdas snarast möjligt, medan andra risker kan planeras in och åtgärdas längre fram eftersom de inte utgör ett lika stort hot.

Efter att ha skapat sig en bild över vad som finns att skydda, risker samt konsekvenser så tar vi fram en handlingsplan som innehåller den information ni behöver för att bli proaktiva och mer effektiva i ert säkerhetarbete. Handlingsplanen innehåller bland annat information om era risker samt vilka som är allvarligast och hur ni på bästa sätt skyddar er mot dessa. Hur stor och omfattande handlingsplanen beror på hur stort ert företag är och vilken omfattning vi valt för projektet.

Det som skiljer oss från många andra företag som arbetar med riskanalyser är att vi har en beräkningsmodell för att räkna ut Return of Security Investments. Vi vill se till att ni investerar i rätt typ av säkerhetslösningar och att åtgärdar era brister på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Mer om Risk Management här!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.