In English

29 april, 2014

Sentor publicerar debattartikel i Läkartidningen

Det riktas med jämna mellanrum kritik mot hur landsting och vårdbolag hanterar frågor som rör IT-säkerhet. Vi skrev senast igår om vilka oroväckande brister som åskådliggjorts i USA och att det skulle se bättre ut i Sverige, ja det finns det ingenting som tyder på.

Martin Zetterlund och Anders Söderström från Sentor publicerade idag en debattartikel i Läkartidningen. De berättar att många organisationer inom offentlig förvaltning inte satsar tillräckliga resurser på att skydda sig och att dagens personal ofta inte har tillräcklig kunskap för att ta korrekta beslut. I en jämförelse med den privata sektorn ligger offentlig förvaltning långt efter, trots att hotbilden mot dem är mycket tydlig.

Uppgifter som kan läckas från exempelvis landsting och vårdbolag kan inte bara vara kränkande ur ett integritetsperspektiv, utan uppgifterna kan också vara hårdvaluta i kriminella kretsar. Vad som är än värre är hotet mot patientsäkerheten, för vad skulle det egentligen få för konsekvenser om en angripare ändrade blodgrupp på personer eller raderar information om allergier mot läkemedel? Konsekvenserna av bristande skydd kan bli förödande.

Läs hela artikeln i sin helhet!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.