In English
gptw-2022

31 mars, 2022

Sentor tar plats på topplistan över Sveriges bästa arbetsgivare

Efter certifieringar fem år i rad och hårt internt arbete tar nu Sentor plats på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Idag släppte Great Place to Work sin årliga lista över Sveriges bästa arbetsplatser, där Sentor placerar sig på plats 19 bland organisationer med 49 - 499 anställda. Placeringen bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i medarbetarundersökningen Trust Index, och Great Place to Works bedömning av Sentors processer och kultur för att skapa en miljö som attraherar och behåller talanger.

I undersökningen mäts bland annat faktorer som trovärdighet, respekt och rättvisa. Bland de områden där Sentor är extra starka resultat är stolthet över arbetet, trivsel med kollegorna och stor frihet under ansvar. Bland annat svarar 93 % att de är stolta att berätta var de arbetar, och 92 % att deras arbete är meningsfullt och ”inte bara ett jobb”. Vidare svarar 93 % att medarbetare på Sentor bryr sig om varandra. Andra siffror som sticker ut är att 96 % av medarbetarna upplever att de ges mycket ansvar och lika stor andel anser att ledare litar på, utan att hela tiden kontrollera det, att medarbetare gör ett bra jobb.

Höga resultat trots utmanande tider

I juni förra året förvärvades Sentor av Accenture. Sedan dess har både ledning och medarbetare jobbat intensivt för en så lyckad integrationsprocess som möjligt. Åse Holmberg, vd på Sentor, pekar på flera faktorer som hon tror har bidragit till att ha lyckats behålla - och till och med öka - medarbetarnöjdheten under den händelserika perioden.

- Först och främst vill jag säga att det är otroligt är att vi går upp i resultat mitt under en brinnande integration. När bolag går samman uppstår ofta missnöje – det har vi inte sett i samma utsträckning här. Jag tror att det delvis beror på att vi har en transparent företagskultur och en kontinuerlig dialog kring allt som händer i bolaget. Vi försöker involvera våra medarbetare i saker som rör verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, och lyssna när de har saker att säga. När problem eller frågor väl uppstår försöker vi vara snabba på att agera istället för att låta saker ligga och gro. På samma sätt försöker vi även enas kring och hitta inspiration i de saker vi känner ett gemensamt engagemang kring. Det tror jag är en nyckel för att ta sig igenom en sådan här process så framgångsrikt som vi har lyckats göra.

Många saker behöver fungera för att skapa en arbetsplats där folk trivs. Utöver lyhördhet och bra kommunikation lyfter Åse även vikten av att främja beteenden och aktiviteter som bidrar till en stark företagskultur.

- Våra värderingar, och i synnerhet de som handlar om tillgänglighet för varandra, har verkligen satts på prov den senaste tiden. Vi har fått vara tillgängliga för varandra på helt nya sätt och kring helt andra frågor än vad vi tidigare har varit vana vid. Men det har samtidigt funnits en tillåtelse att göra det jobbiga lite roligare och ta oss an utmaningar med en stor portion humor. Att ha kul på jobbet, som även det är en av våra värderingar, är något som verkligen utmärker oss som företag. En styrka vi har är att alla känner ett gemensamt ansvar för att se till att vi har en kul och inspirerande arbetsmiljö; det är lika stor sannolikhet att en medarbetare drar ihop ett initiativ, såsom en matlagningskväll eller en TV-spelsturnering, som att HR gör det. Från ledningens håll gör vi vårt bästa för att främja en kultur där alla sådana engagemang uppmuntras.

Förstärkning på HR för ökat medarbetarfokus

Ett av de senaste tillskotten i Sentors ledning är Jessica Strobl, ny HR-business partner. Hennes primära ansvar kommer ligga i att säkerställa att nöjdheten fortsätter vara hög bland medarbetarna.

- Det känns förstås jättekul att komma till en organisation där engagemanget är så stort bland medarbetarna. Som ansvarig för vår HR-avdelning kommer mitt fokus ligga på att bibehålla de delar vi är redan bra på, men även titta på hur vi kan bli bättre inom de områden där vi fortfarande har utvecklingspotential. Målet är förstås att Sentor ska fortsätta vara en av Sveriges bästa arbetsgivare, även i framtiden.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.