In English

27 april, 2016

Sentor med i forskningsprojekt kring dataskydd

Sentor offentliggör idag att man kliver in som partner i det EU-finansierade forskningsprojektet Privacy & Us. Det är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att finna lösningar på frågor som rör säkerheten för personlig information och integritet.

Blivande doktorander från hela världen kan ansöka till forskningsprogrammet och omfattar 34 miljoner kronor. Sentor är som enda svenskt företag partner i forskningsprogrammet. Vilket innebär att Sentor öppnar upp möjligheten för blivande doktorander att få praktisk kunskap och omsätta forskning till verklighet.

- Vi tycker att forskningsprojektet har ett mål som sammanstrålar väl med vårt. Vi hjälper företag att lösa problem kopplade till skydd av personlig data och integritet. Kan vi tillsammans med forskare utveckla bättre metoder hjälper det i längden både samhället och våra kunder.

Läs hela pressmeddelandet här!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.