In English

25 augusti, 2016

Sentor inbjudna till internationellt dataskyddsevent

Vi har tidigare skrivit om att Sentor kliver in som partner i det internationella forskningsprojektet Privacy & Us som syftar till att finna lösningar på frågor inom personlig information och integritet.

I veckan hölls den första konferensen för de inblandade parterna, där fokus låg på följande ämnen:

  • GDPR – Next Steps?
  • Privacy by Design and Default
  • Privacy and Data Protection Controls

Sentors uppgift är att bidra med ett verklighetsperspektiv, för att säkerställa att forskningsprogrammet inte svävar i väg och tappar kontakten med den verkligheten som organisationer befinner sig i och behöver rätta sig efter.

Dessutom har Sentor kontakt med kunder som redan idag jobbar hands-on med den här typen av frågor och kan därför bidra med erfarenheter gällande utmaningar som dessa organisationer har.

- Vi har fått en mer heltäckande bild över vilka utmaningar som kommer till följd av den nya lagen och hur de kan lösas. Dessutom har vi kommit fram till hur vi kan lösa många krav i lagen med hjälp av säkerhetsfunktioner och specifika dataskyddskontroller, säger en av Sentors konsulter.

Sentor är det enda svenska företaget som deltar i forskningsprogrammet.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.