In English
sveriges bästa arbetsgivare

31 mars, 2022

Sentor utsett till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022

För första gången tar cybersäkerhetsbolaget Sentor plats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser. Sentor rankas som nummer 19 på listan över medelstora organisationer med 50-499 anställda. Till grund för utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning.

Sentors topplacering bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i medarbetarundersökningen Trust Index™, och Great Place to Works bedömning av Sentors processer och kultur för att skapa en miljö som attraherar och behåller talanger.

Det är glädjande att vi för femte året i rad certifieras av Great Place to Work, men att vi nu också tar oss upp på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser gör att jag känner en enorm stolthet. Våra medarbetare trivs, hyllar kamratandan och tycker att arbetet är mer än ett jobb. Resultatet är ett kvitto på att vi gör saker rätt, men också en påminnelse om att vi fortfarande måste jobba aktivt för att bli ännu bättre, säger Åse Holmberg, vd på Sentor.

Sentors medarbetare är stolta och engagerade

Det som sticker ut i medarbetarundersökningen är Sentors medarbetares engagemang för det viktiga arbete som utförs. 90 procent känner en stolthet över det Sentor åstadkommer och 93 procent är stolta över att berätta om var de arbetar. Dessutom säger 92 procent att deras arbete är meningsfullt och ”inte bara ett jobb”.

- Det är otroligt inspirerande när medarbetarna känner ett så stort engagemang och en stolthet över det vi arbete vi gör när vi stärker cybersäkerheten för våra kunder och för samhället i stort, fortsätter Åse.

- Efter en noggrann granskning av Sentors resultat i vår medarbetarundersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare kan vi utse Sentor till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2022. Sentor är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter, säger Maria Grudén, vd Great Place to Work®.

Great Place to Work® offentliggjorde rankingen över Sveriges Bästa Arbetsplatser klockan 14 den 31 mars 2022. Hela listan går att ta del av här.

Fler än 9 av 10 tycker Sentor är en mycket bra arbetsplats

I den avslutande frågan i årets medarbetarundersökning uppger 93 procent av Sentors anställda att ”allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”. Det är två procentenheter bättre än i fjol och utmärker sig positivt bland de företag som certifierats av Great Place to Work®.

- Det som ändå är mest imponerande är att vi förbättrat våra siffror trots att det har varit en händelserik tid för de flesta av oss med pandemi och ett påbörjat integrationsarbete efter att vi förvärvats av Accenture, avslutar Åse Holmberg.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022

Sveriges Bästa Arbetsplatser™ bygger på en grundlig genomgång av företagskulturen där organisationen bedöms utifrån två perspektiv; medarbetarnas upplevelse av arbetsplatskulturen och organisationens insatser för att skapa en riktigt bra arbetsplats. Great Place to Work® använder två metoder i utvärderingen av Sveriges Bästa Arbetsplatser™. Graden av tillit, stolthet och gemenskap mäts i medarbetarundersökningen Trust Index™, som består av  60 påståenden som medarbetarna får ta ställning till. I en Culture Audit™ ställs öppna frågor till beslutsfattarna som får redovisa för vilken HR- och ledarskapspraxis och hur den skapar en miljö som attraherar och behåller talanger.   

Om Great Place to Work®

Great Place to Work® är ett globalt undersökningsföretag som varje år utför medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder. Great Place to Work utvärderar organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Årligen delar de ut kvalitetsutmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser™ som baseras på organisationens resultat i årets undersökningar. 

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.