In English

26 maj, 2014

Säkerhetsincidenter leder till förlorade kunder

Sentor har sedan lång tid tillbaka arbetat med incidenthantering. Det innebär att vi stöttar bolag som drabbats av exempelvis dataintrång och bedrägerier. De incidenter som rapporteras in till oss är i regel av väldigt allvarlig natur.

Konsekvenserna av en säkerhetsincident är i regel ytterst kostsamma. Inte bara på kort sikt när företaget måste lappa och laga, utan i synnerhet på lång sikt. För det tar som regel tid innan företaget upplever problemen som kommer till följd av att exempelvis en anställd hämtat ut kunddatabasen eller att en angripare kommit över säkerhetsklassad information.

Det som också sker till följd av incident är att kunderna förlorar tilltro till er som företag och gör sina inköp någon annanstans. Enligt en rapport som gjorts av Cintas på den amerikanska marknaden skulle exempelvis 55 % överväga att byta till en konkurrerande bank om uppgifter hamnade i fel händer. För försäkringsbolag är det 46 % som svarar att de skulle överväga att byta leverantör.

Hur ser det ut er i bransch tror du?

En säkerhetsincident innebär med stor sannolikhet att den konsumentlojalitet, som du arbetat för att bygga upp under lång tid, drastiskt kan försämras. Något som i längden kommer att påverka försäljningssiffrorna negativt.

Att bygga ett fullständigt skydd mot incidenter är ingen lätt uppgift. Men utgångspunkten ligger i att förstå vilken information man innehar och på vilket sätt den är kritisk för verksamheten. Därtill måste man titta på konsekvenserna av att informationen hamnar i fel händer.

Genom att förstå vad man behöver skydda och vilka risker som finns, går det också att fatta mer effektiva beslut kring hur informationen ska kunna skyddas på bästa sätt. Att inte göra en riskanalys överhuvudtaget kan bli ytterst kostsamt, det menar  Sentors expert på området i en färsk intervju med IDG.

– Det är en finansiell risk att inte göra en riskanalys. Om man drar det till sin spets kan hela företaget hänga på det här.

Nedan följer vilka typer av organisationer som kunder skulle överväga att sluta göra affärer med ifall deras personuppgifter äventyrats enligt studien.

- 55 % skulle byta bank
- 46 % skulle byta försäkringsbolag
- 42 % skulle byta apotek
- 40 % skulle byta läkare eller tandläkare
- 39 % skulle byta advokat
- 38 % skulle inte donera till en välgörenhetsorganisation/non-profit organisation
- 35 % skulle inte återvända till deras sjukhus

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.