In English

5 november, 2014

Polisen klarar inte av att hantera IT-brott som dataintrång

I Dagens Nyheters fortsatta granskning av det digitala sårbara samhället framgår det tydligt att polisen inte klarar av att hantera och klara upp IT-brott. DN har tittat närmare på 2 124 anmälningar om dataintrång och granskat polisens handlande i varje enskilt fall. Av dessa över tvåtusen anmälningar har endast två resulterat i en fällande dom. Ett stort underbetyg och en fara för rättssäkerheten.

I 105 fall pågår fortfarande polisutredningar, medan för de resterande 2 019 fallen har utredningarna lagts ned. 375 utredningar lades ned samma dag eller dagen efter det att anmälan kom in, medan 1 359 utredningar lades ned inom en vecka. Dessa uppgifter är än oroande när man tar in det faktum att DN redan sorterat bort händelser där uppenbart är så att ett brott inte har begåtts.

I artikeln tar DN upp ett exempel på ett företag i Göteborg som utsattes för en överbelastningsattack så att hemsidan gick ned. Företaget anmälde händelsen till polisen och tog fram en incidentrapport som bevismaterial. Trots detta lade polisen ned utredningen dagen efter utan att ens fråga efter rapporten.

Antalet anmälningar om dataintrång har ökat med hela 637 % på fyra år och ökningen har naturligtvis att göra med att brottsligheten flyttat ut på nätet där polisen inte har resurser och kompetens för att bemöta den.

Sentor utreder misstänkt dataintrång – Tar fram viktiga bevis

När ett företag drabbats av ett förmodat dataintrång, är det att rekommendera att man omedelbart tar kontakt med en expert på IT-brottsredning som Sentor. Detta eftersom det krävs stora resurser, en hög grad av noggrannhet och gedigen erfarenhet för att utföra en utredning på ett korrekt sätt. En mindre kompetent utredning kan leda till att bevis som säkrats inte är giltiga vid en rättslig prövning.

Sentor hjälpte Socialdemokraterna att fälla Folkpartiet

I samband med valrörelsen 2006 misstänkte Socialdemokraterna ett dataintrång. Partiet kontaktade Sentor som gjorde en omfattande utredning som visade att intrången gjorts av Folkpariet och hade skett med hjälp av stulna inloggningsuppgifter. Utredningen ledde till att sex personer åtalades och att tre personer av dem dömdes.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.