In English

22 april, 2014

Polisen har svårt att klara upp IT-brott

Sedan en tid tillbaka ökar antalet IT-brott, men fortfarande släpar polisen efter med antalet uppklarade fall. I en intern rapport hos Rikspolisstyrelsen identifieras ett antal olika brister som behöver åtgärdas för att polisen bli bättre på att klara upp IT-relaterade brott.

En viktig punkt som inspektionsgruppen tar upp rör vikten av styrning. Enligt rapporten saknas styrdokument som berör IT-brott eller IT-relaterad brottslighet vilket är högst anmärkningsvärt i en tid då allt större del av våra tillgångar lagras digitalt.

Det är inte bara rent strategiskt som det finns problem, även i arbetssättet påvisas stora brister. Polisernas kunskap om IT-relaterade brott är generellt väldigt låg. Förändringar är på gång för åtgärda detta, bland annat ska Polishögskolan utföra en genomlysning av samtliga kursplaner när det gäller IT-brott.

Inspektionsgruppen menar även att begreppet IT-relaterad brottslighet är ett snävt begrepp. Allt fler brott har IT-anknytning i och med att bevisningen i många fall kräver IT-kompetens för att bli utredda på bästa möjliga sätt.

I rapporten pekar inspektionsgruppen även på att de poliser som arbetar med IT-forensiska uppdrag ska besparas bredare arbetsuppgifter för att kunna öka effektiviteten. Idag tvingas IT-forensiker ägna sig åt andra uppgifter som granskning av barnpornografi och rent administrativa IT-sysslor. Detta är ohållbart när det allt fler IT-brott begås och belastningen på dessa experter ökar.

I en rekommendation säger inspektionsgruppen också att nationella riktlinjer bör tas fram för att utgöra ett metodstöd kring utredning av brott med IT-relevans. Målsättningen ska vara att Polisen utreder brott med it-relevans enligt en gemensam nationell metodik.

Misstänker ni att ert företag drabbats av IT-brott?

Sentor har flertalet forensiker som arbetar med att utreda misstankar om IT-brott. Självklart enligt de tillvägagångssätt som krävs av både svensk och internationell rätt.

Läs mer!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.