In English
mats malmberg vd sentor

13 februari, 2024

Mats Malmberg är ny vd för Sentor

Mats Malmberg, som har en gedigen bakgrund inom Sentor och en mångsidig erfarenhet inom säkerhetsbranschen, tar nu steget in i rollen som ny vd för Sentor.

Mats kommer närmast från en intern roll som chef för konsultverksamheten, och har under sina snart sju år inom företaget haft flera olika befattningar, däribland affärsområdeschef för informationssäkerhet och regionansvarig för syd. Inom Accenture har Mats även en roll som Nordic Cyber Strategy Lead.

- Det är givetvis jättekul att få förtroendet och förmånen att få leda ett företag som Sentor med en så gedigen historia av viktigt säkerhetsarbete. Det är ett företag som präglas av en stark säkerhetskompetens och en inspirerande miljö att vistas i när man har ett säkerhetsintresse.

Drivs av utveckling och holistiska lösningar

Med en lång bakgrund inom Sentor har Mats hunnit samla på sig mycket kunskap inom samtliga affärsområden. Ambitionen är att kunna använda den för att vidareutveckla verksamheten och stötta medarbetarna.

- Jag tycker att det är jätteinspirerande att se ett team bli samspelt, utvecklas och nå sina mål, och se människorna i det växa både yrkesmässigt och som individer. På det affärsmässiga planet drivs jag av att kunna hjälpa våra kunder att uppnå en hög nivå av säkerhet i samtliga led genom att bidra med olika perspektiv och tillvägagångssätt. Målet framåt är att fortsätta utveckla Sentors roll som en heltäckande säkerhetsleverantör tillsammans med Accenture, med såväl lokal som global närvaro.

mats malmberg

Mats efterträder Åse Holmberg som i stället kommer att viga sin tid åt att utveckla andra verksamheter hon är engagerad i.

- Efter 3,5 fantastiska år som vd för Sentor beslutade jag mig för att kliva av min roll och fokusera mer på mina investeringar i andra bolag samt på styrelsearbete. Jag lämnar med trygga händer över stafettpinnen till Mats som har stor kompetens inom området och fina ledarskapskvalitéer.

Lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen

Mats är civilekonom i botten och har även läst systemvetenskap på universitet. Bakom sig har han en lång yrkesbana som konsult inom informationssäkerhet

- När jag klev in i branschen i början av 00-talet rådde en låg nivå av digitalisering i allmänhet och säkerhet i synnerhet. Sedan dess har det förstås hänt otroligt mycket, både sett till behovet av säkerhet pådrivet av den tekniska utvecklingen såväl som ökad lagstiftning. Kompetensen och medvetenheten hos företagsledningar och styrelser har också ökat väsentligt, vilket gör vår bransch än mer intressant idag jämfört med tidigare.

Trots ett ökat fokus på cybersäkerhet lyfter Mats fram det förändrade omvärldsläget med fler potenta hotaktörer i kombination med en ökad digitalisering som viktiga anledningar för att fortsätta bedriva ett aktivt säkerhetsarbete.

- Även om företag generellt sett är mer mogna idag sitter många på en säkerhetsskuld. Man har helt enkelt inte investerat tillräckligt mycket tid och pengar i säkerhet, vilket vi kan se resultatet av idag genom de många incidenter som drabbar svenska företag och organisationer. Parallellt sker en snabb utveckling där användandet av teknologier, såsom generativ AI, kommer ställa fortsatta krav på säkerhet de kommande åren.

Mats tips till affärsledare som vill öka sin säkerhet

- Identifiera vilka delar av verksamheten som är affärskritiska, och hur stark motståndskraften för att skydda dessa är.

- Identifiera vilka era kritiska leverantörer är i ert ekosystem och förstå och förvissa er om att deras säkerhet uppfyller era säkerhetskrav.

- Öka kunskapen och kompetensen inom cybersäkerhet hos medarbetare och ledning genom kontinuerlig utbildning.

- Se till att  organisationens motståndskraft är tillräcklig, dels i att förebygga och tidigt upptäcka eventuella hot och hantera incidenter effektivt.

***

Inforuta

Namn: Mats Malmberg
Ålder: 50
Bor: Lund
Fritidsintressen: Skidåkning, Crossfit, flugfiske och naturen
Personligt mål 2024: Genomföra ett par Crossfit-tävlingar
Övrigt: Programleder Infosäkpodden