In English

2 november, 2018

”Människan är och förblir den svagaste länken”

Nätfiske, även kallat phishing, är den vanligaste angreppsmetoden för att stjäla känslig information eller infektera datorer med skadlig kod. Nu uppger 2 av 3 svenskar att de har mottagit mail vars syfte de misstänker var att lura av dem pengar, konto- eller personuppgifter. Detta visar Sentors rapport "Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018".

Angreppsmetoden nätfiske går ut på att någon, ofta via mail, utger sig för att vara exempelvis en arbetsgivare, bank, myndighet eller företag i syfte att få tillgång till känslig information eller infektera enheter med skadlig kod. Klassiska exempel på nätfiske är ”PostNord”-mejlen där mottagaren fått reda på att ens fraktsedel finns att ladda ner, eller när ”Apple” ber dig om att uppdatera din kontoinformation till AppStore till följd av ett dataintrång.

I Sentors undersökning ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018” uppger 66 % att de har blivit utsatta för bedrägeriförsök genom bluffmail, vilket är en ökning med 6 % sedan 2017. Krister Hedfors på Sentor, kommenterar:

- Människan är och förblir den svagaste länken. Vi kan konstatera att nätfiske, där användare luras på inloggningsuppgifter för en specifik tjänst, ökar i takt med att Internettjänstesektorn växer. Parallellt med detta fortsätter angripare av olika kvalifikationsnivåer att kapa användardatorer genom utskick av skadlig kod i bifogade filer. Det finns ingen silverkula, däremot finns en stor mängd olika åtgärder man kan vidta som tydligt och mätbart minskar risken.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.