In English
kunle

11 december, 2017

Kunlé Adédoyin kliver in som ny Service Delivery Manager på Sentor

Vi hälsar vår nya kollega Kunlé Adédoyin välkommen till oss på Sentor. Kunlé kommer närmast från SecureLink och axlar rollen som ny Service Delivery Manager i vårt MSS-team. Hans arbetsuppgifter kommer främst bestå i att säkerställa leveransen mot kund genom uppstarts- och uppföljningsmöten, rapportering och mindre projektledning.

Välkommen till oss på Sentor, Kunlé! Hur känns det?

- Det känns jättebra! Jag kommer in i ett företag som befinner sig i en expansionsfas, och det är en jättespännande resa som jag gärna är med på. Men trots att företaget växer känns det samtidigt både stabilt och etablerat. Min känsla är även att Sentor tar hand om sin personal, vilket bidrar till att man som anställd vill göra ett bättre arbete och blir lojal mot sin arbetsgivare.

Vilka kommer vara dina främsta uppgifter som Service Delivery Manager?

- Det övergripande ansvaret ligger i att ta hand om kunderna och se till att deras förväntningar av vår leverans infrias. Samtidigt fungerar jag som en brygga genom att representera kunden mot Sentor och Sentor mot kunden.

Du har gedigen erfarenhet efter många år i branschen. Vilken är den främsta lärdomen du tar med dig in i din nya roll?

- Jag har varit i IT- och telecombranschen i drygt 30 år, varav de senaste 10 åren i service manager-rollen. Den viktigaste insikten jag tar med mig är nog att det finns lika många kunder som det finns personligheter, och alla måste behandlas utifrån sina specifika behov - det handlar helt enkelt om att sätta kunden i främsta rummet.

Ser du några trender i IT-säkerhetsbranschen?

- Cyber security är ju väldigt aktuellt, vilket såklart är jättebra. Samtidigt upplever jag, tyvärr, att man fortfarande inte riktigt förstår hur pass viktigt det är på managementnivå. Medvetenheten kring cyberrisker måste öka ytterligare och få en större plats i agendan, högre upp i organisationen.

- En annan trend som jag tycker mig se allt mer av är Machine Learning (ML). Tekniken går ut på att tillgodogöra sig av den data man samlar in och sedan göra förutsägelser baserat på den, vilket kan vara väldigt värdefullt ur flera aspekter.

- Även efterfrågan på Managed Detection and Response (MDR) ökar. Kunden kan sova lite bättre om natten i vetskapen om att ett kompetent team tar hand om nätverket genom att hitta avancerade hot och malware, flagga för det, och som sedan kan analyseras. Det är dessutom kostnadseffektivt, eftersom man kan urskilja vilket eller vilka specifika system som har drabbats.

Vad gör du helst när du inte jobbar?

- Då umgås jag helst med min son, spelar lite golf och åker båt!