In English

1 juni, 2015

Kostnaderna för ett dataintrång ökar kraftigt

Den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång har ökat med 23 % på två år, enligt en rapport från IBM och Ponemon Institute. Den genomsnittliga kostnaden beräknas nu till 3,79 miljoner dollar, ca 32 miljoner SEK.

Ponemon granskade 350 företag i 11 länder och samtliga hade upplevt någon typ av dataläckage. Det här är naturligtvis en oroande utveckling. Ken Westin som arbetar som säkerhetsanalytiker kommenterar rapporten.

- I samma veva som företag och myndigheter arbetar med att inhämta och använda konsumentdata för marknadsaktiviteter, ökad produktivitet och den vardagliga verksamheten, hittar kriminella i allt större utsträckning sätt att stjäla data och tjäna pengar på den.

Tre huvudfaktorer bidrog till den ökade kostnaden för säkerhetsincidenter.

  1. Cyberattacker sker mer frekvent.
  2. Säkerhetsincidenterna leder till förlorade affärer för företagen.
  3. Det är kostsamt att hantera och att utreda säkerhetsincidenter.

- Kostnaden för dataintrång kommer att öka så länge det inte finns en minskande marknad för stulen data, vilket vi inte lär se den närmaste tiden. Organisationer behöver därför se till att ha flera lager av skydd med säkerhetskontroller för att bättre säkra upp kritisk data, avslutar Ken Westin.

Vill ni veta hur ni kan skydda er på ett bättre sätt?

Kontakta oss!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.