In English

11 mars, 2014

Antalet anmälda IT-brott ökar dramatiskt

Illavarslande nog fortsätter IT-brotten att öka i stadig takt i Sverige. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet ökar anmälningarna av tre brottstyper – dataintrång, datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av internet.

Statistiken visar att det under 2013 anmäldes 34 332 st datorbedrägerier. Det innebär att den här typen av bedrägerier har ökat med hela 54 % sedan året innan. 24 078 anmälningar rubricerades som bedrägerier med hjälp av internet, en ökning med 13 % sedan i 2012. Slutligen anmäldes 10 795 st dataintrång vilket var en ökning med 25 % jämfört med motsvarande period 2012.

RubriceringAnmälningar 2012Anmälningar 2013
Datorbedrägerier22 359 st34 332 st
Bedrägerier med hjälp av Internet21 354 st24 078 st
Dataintrång8 646 st10 795 st

Det är med andra ord dramatiska ökningar som tyder på att den här typen av kriminalitet växer starkt och inget tyder på att utvecklingen kommer att avta framöver.

Låt en expert stötta er med en IT-brottsutredning

Det är inte bara privatpersoner som drabbas av IT-brott utan företag ligger ständigt i riskzonen i takt med att tillgångar i större utsträckning lagras digitalt. För de företag som misstänker att de har drabbats av IT-brott är det lämpligt att låta en expert utreda ifall IT-brott har begåtts för att samla in bevis på ett korrekt sätt för att de ska vara giltiga vid en rättslig prövning.

Ordlista:

Datorbedrägeri: Innebär brott där en person utan tillstånd påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk process. Som att ett kreditkort används på ett otillåtet sätt för köp online.

Bedrägeri med hjälp av internet: Innebär brott som bygger på onlinekontakt mellan individer. Det kan exempelvis vara två personer som kommit överens om en försäljning men där varan finns när köparen gjort betalning.

Dataintrång: Det innebär att en person utan tillstånd tar skaffar sig tillgång till uppgifter som avsedda för automatisk databehandling, eller olovligen ändrar i dessa uppgifter. Exempel på dataintrång kan vara otillåten journalläsning och överbelastningsattacker.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.