In English

11 augusti, 2014

Allt fler företag har infekterade datorer i sina nätverk

Enligt en omfattande rapport från Cisco ser det dystert ut för världens företag och organisationer vad gäller infekterade datorer. I rapporten går det att läsa att 94 % av de företag och organisationer som de har undersökt har datorer på nätverket som är infekterade.

Med det menas att datorerna har smittats av malware som pratar utåt till en host för att exempelvis ladda ner uppdateringar av den skadliga koden eller för att ladda ner och installera mer kod.

Sentor har länge försökt uppmärksamma företag på att skadlig kod är svår att upptäcka och att signaturbaserade skydd som antivirus endast kan ses som komplement. De som iscensätter attackerna är idag mycket mer professionella och attackerna är betydligt mer sofistikerade än tidigare.

Förr var inte malware ett lika stort säkerhetsproblem eftersom de oftast var konstruerade för att attackera den lokala datorn. Idag är situationen en annan då infekterade datorer oftast används i ett botnät, som kriminella kan kontrollera och använda för att verkställa mer omfattande attacker.

En enskild användare märker i de allra flesta fall inte att datorn har infekterats av skadlig kod, utan det är upp till företaget själva att uppmärksamma och åtgärda problemen. Utan rätt säkerhetslösningar på plats är det ett nästintill omöjligt uppdrag.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) registerar på sin hemsida var det finns infekterade datorer i Sverige. Webbhotell och Internet Service Providers (ISP) ligger i topp av naturliga skäl men det går även att se att samhällsviktiga företag, kommuner, myndigheter och landsting också är drabbade vilket är mycket oroande.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.