In English
personuppgifter

30 augusti, 2017

6 av 10 upplever brister i svenska organisationers hantering av personuppgifter

I maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftlagen (PUL). De organisationer som inte efterlever kraven i den nya dataskyddslagen riskerar kraftiga böter på upp till 4 procent av koncernens globala årsomsättning.

Men trots att överträdelse kan leda till stora ekonomiska konsekvenser har många organisationer fortfarande mycket kvar att göra innan GDPR träder i kraft. I rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017 framgår det att närmare 6 av 10 upplever en bristande transparens i svenska organisationers hantering av personuppgifter.

För de som inte efterlever den nya lagen väntar inte bara höga böter. Enligt statistik från rapporten skulle 96 % avstå från att samarbeta med en organisation som har missbrukat eller läckt personlig data. Konsekvenserna kan med andra ord även innebära stora ekonomiska förluster i form av förlorade affärer och samarbetspartners, vilket följaktligen gör det extra viktigt att arbeta med förebyggande säkerhetsåtgärder.

- Även om man har en väldigt säker IT-miljö kan man tyvärr inte till hundra procent skydda sig mot dataläckor. Däremot kan man, om en läcka inträffar, ha kontroller på plats som gör den mest känsliga datan mer eller mindre oanvändbar genom till exempel anonymisering, kryptering eller pseudonymisering, förklarar Jörgen Elovsson, GDPR-ansvarig på Sentor.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet!

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.