In English
mss soc

MDR • Artikel

29 mars, 2021

Vad innebär MSS och vad är ett Security Operations Center?

Kort och gott används begreppet Managed Security Services (MSS) för säkerhetstjänster som är outsourcade till en tjänsteleverantör. Ett företag som erbjuder den här typen av tjänster brukar internationellt kallas för en Managed Security Service Provider (MSSP). Sentor är en MSSP, därav ändelsen i vårt företagsnamn Sentor Managed Security Services.

Ett företag som erbjuder MSS-tjänster erbjuder vanligtvis hantering av IDS (Intrusion Detection System) IPS (Intrusion Prevention System), brandväggar och andra säkerhetslösningar. Dessutom tar man hand om säkerhetsmonitorering av dessa lösningar via ett Security Operations Center (SOC) dygnet runt, året om, för att skydda mot hackare, skadlig kod eller andra typer av angrepp mot IT-miljön.

Vad är ett Security Operations Center (SOC)?

I ett Security Operations Center sitter säkerhetsanalytiker som 24/7 monitorerar aktivitet och händelser i kundens nätverk och system. Detta för att säkerställa att oönskat beteende upptäcks, identifieras, klassificeras och hanteras omedelbart utifrån den incidenthanteringsplan som kunden och leverantören har kommit överens om.

Eftersom en MSSP har hand om flera företags IT-säkerhet uppstår ”stordriftsfördelar” i och med att när en viss typ av angrepp sker mot en specifik kund och ett skydd anpassas, så kan det även användas för andra kunder som också kan komma att utsättas för liknande typ av attacker någon gång i framtiden.

Då det sker mängder av säkerhetshändelser varje dag är det av vikt att kunden endast informeras om de viktigaste incidenterna och att uppföljning sker för att se till att eventuella sårbarheter hanteras snarast möjligt. I regel kan kunden också följa SOC:ens arbete via en kundportal för att få en översikt av säkerhetsläget.

Vad ingår alltid i Sentors MSS-tjänster?

Alla Sentors managerade tjänster erbjuds via vårt Security Operations Center. Ingår gör även flexibel och snabb incidenthantering och en dedikerad Technical Account Manager (TAM) som ser till att ni maximerar nyttan av era säkerhetsinvesteringar. Självklart får alla kunder även tillgång till vår kundportal.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.