In English
vpn

Kryptering • Artikel

29 mars, 2021

Vad är VPN?

VPN är en akronym för Virtual Private Network (Virtuellt Privat Nätverk) och är en teknik som används för att skapa säkra förbindelser, även kallat ”VPN-tunnlar” mellan två punkter på ett öppet nätverk. Internetleverantörer kan visserligen se mängden data som skickas mellan ens enhet och VPN-servern, men i och med att trafiken krypteras kan ingen utomstående se innehållet i trafiken.

VPN i korthet

VPN-servern som man ansluter sig till sköter i sin tur kommunikationen med de olika sajter och tjänster man besöker. För sajten ser det ut som att anropet kommer från VPN-servern och inte från dig. Detta innebär att surfandet både är krypterat och helt anonymt.

Även om kommunikationskanalen skulle angripas, så blir skadan minimal, eftersom angriparen bara skulle se krypterade, obegripliga symboler som går mellan dig och VPN-servern. Angriparen har alltså ingen möjlighet att tolka innehållet och se till vilka resurser (hemsidor, chattar, formulär etc.) du är ansluten till.

Praktiskt taget alla kommersiella VPN-leverantörer hävdar att de inte lagrar några loggar rörande sina klienters aktiviteter. Detta innebär att det är svårt att begära information om dig från en leverantör, då det helt enkelt inte finns någon information lagrad. Man bör dock ha i baktanken att ens integritet bara är skyddad till den gräns som lagen tillåter. I fall av misstanke kring brott och terrorism är alla leverantörer skyldiga att samarbeta med brottsbekämpande representanter.

Användningsområden för VPN

Tidigare användes VPN-tunnlar främst av företag i syfte att göra det möjligt för anställda att ansluta till kontorsnätverket utifrån på ett säkert sätt eller för att koppla ihop företagets olika kontorsnätverk över internet. Så ser det ut även idag, men VPN har betydligt fler användningsområden, varav de flesta är privata och många har vuxit fram bara under de senaste åren. Här är några exempel på privata användningsområden för VPN:

  • Populära webbtjänster som exempelvis Netflix har landsspecifika restriktioner kring innehållet. Oftast har det att göra med avtal kring rättigheter för visning i olika länder. På så vis får de som surfar från USA möjlighet till ett större utbud av serier och filmer än någon som surfar från Sverige. Genom att använda sig av en VPN-tjänst med server i USA kan man ”lura” Netflix så att det ser ut som om man kommer från USA och får då tillgång till ett större utbud. Ett annat exempel är Svt Play som enbart tillåter tittar från Sverige, vilket gör att utlandssvenskar måste koppla upp sig mot VPN för att kunna se sina favoritprogram.
  • Många användare vill idag värna om sin integritet och sin egen säkerhet. Såväl bolag som statliga myndigheter övervakar vad man gör på internet idag. Genom att ansluta sig via VPN begränsas möjligheterna för dessa att övervaka vad man gör på nätet.
  • De flesta känner idag till att det är olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material via torrentsidor, som exempelvis ThePirateBay. Trots det är fortfarande väldigt många som gör det. De som är lite mer säkerhetsmedvetna väljer ofta att använda sig av VPN för att göra det svårare för polis och andra att bevisa att ett brott har begåtts.
  • Skolor och arbetsplatser väljer i allt större utsträckning att begränsa vilka sidor användarna får besöka och inte besöka. En skola kan exempelvis ha intresse av att spärra siter som Facebook och Youtube för att eleverna ska arbeta mer effektivt. Men via VPN ser inte skolan vilka sidor du surfar till och du kan då kringgå restriktioner.
  • I många länder finns restriktioner i större skala. Vissa länder vill styra vad medborgarna kommer i kontakt med för information och har ett intresse att censurera exempelvis händelser och innehåll. I Kina censureras exempelvis Massakern på Himmelska Fridens Torg. Via VPN kan man runda den här typen av påtvingande restriktioner.
  • Den som har ett eget nätverk där hemma, där exempelvis bilder och filmer lagras. Kan via VPN skapa en säker anslutning till mediabiblioteket och på så vis komma åt innehåll oavsett var man befinner sig.
  • Ibland vill man sopa igen spåren efter sig själv. Genom att använda VPN kan man undvika spår kring exempelvis känslig research man ägnar sig åt. Är man polis kanske man inte vill att ens sökningar efter kriminella ska kunna kopplas till en själv eller Polismyndigheten. Kanske är man en whistleblower och vill rapportera om oegentligheter? Anledningarna till att sopa igen spåren kan vara många.

När är det viktigt att använda sig av VPN?

Det finns anledning att använda sig av VPN så fort man ansluter sig till ett okänt nätverk för att förhindra att andra ska kunna spionera och sniffa upp kritisk information. Men man bör i synnerhet använda sig av VPN så fort man måste ansluta sig ett publikt trådlöst nätverk där det är uppenbart så att det finns utomstående som man inte vet vilka de är, på samma nätverk.

Ifall användaren väljer att inte använda sig av en VPN-tjänst kan alla anslutna till nätverket mer eller mindre se vilka sidor som besöks, läsa meddelanden som användaren skickar och i vissa fall användaruppgifter som används för att logga in på webbplatser.

I de fall då användaren surfar mot en webbplats som inte inleds med HTTPS kan en teknikintresserad individ, på samma nätverk, med enkla verktyg spionera på vad användaren gör, och i värsta fall snappa upp information som exempelvis inloggningsuppgifter.

Genom att använda sig av VPN-tjänst skickas data krypterat från klienten (användarens enhet) till det trådlösa nätverkets accesspunkt. Därifrån transfereras data vidare via det lokala nätverket, över internet, och fram till VPN-servern (fortfarande krypterat).

Är jag säker om jag använder VPN?

Det är utan tvivel så att du surfar säkrare med VPN är utan. Men en VPN-tjänst ger inget hundraprocentigt skydd mot alla faror på nätet. VPN är ett viktigt verktyg, men är fortfarande bara en del i en längre säkerhetskedja. Trots fördelarna och tryggheten VPN medför, bör man fortfarande vara noggrann med andra delar i säkerhetskedjan, som exempelvis att använda sig av säkra lösenord, kryptera enskild information, använda antivirus-program, och uppdatera operativsystem och programvaror till senaste versionen.

Kontakta oss

Vi erbjuder flera kontaktvägar och återkopplar så snart som möjligt. Har du känslig information ber vi dig att maila krypterat.